Wat is “vierkant groen” of “AFTG”? En waarom wordt het (nog) niet overal gebruikt?

Vierkant groen” en “Alle Fietsers Tegelijk Groen” (AFTG) zijn andere benamingen voor een exclusieve fase voor alle fietsers en voetgangers. Tijdens deze fase krijgen alle fietsers en eventueel voetgangers tegelijk groen, zodat ze niet in conflict komen met zwaarder verkeer zoals auto’s, bussen of vrachtwagens. Dit principe heeft als voornaamste voordeel dat de veiligheid van de fietsers en voetgangers sterk verhoogd wordt: omdat er geen enkel ander verkeer toegestaan wordt tijdens deze fase, is er nauwelijks risico op aanrijdingen van voetgangers of fietsers door motorvoertuigen. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil inzetten op het verhogen van de veiligheid van fietsers en voetgangers en heeft daarom het initiatief genomen om het verkeersreglement te laten wijzigen op dit vlak. 

Het principe “vierkant groen” heeft echter ook een aantal nadelen waaronder een verminderde doorstroming. Vooraleer dit principe toe te passen op een specifiek kruispunt, dienen de voor- en nadelen daarom goed tegen elkaar te worden afgewogen, rekening houdend met de lokale omstandigheden.

Meer info