Hoe komt het dat overal langs gewestwegen zo veel lege verpakkingen liggen die niet worden opgeruimd? Wanneer wordt het zwerfvuil opgeruimd?

Er is regelmatig een algemene zwerfvuil-opruimbeurt langs gewest- en autosnelwegen. Fietspaden langs gewestwegen worden 4 tot 6 keer per jaar geborsteld. Mogelijk valt er desondanks toch soms zwerfvuil te bespeuren langs gewestwegen en op fietspaden langs deze wegen (o.a. afgevallen bladeren, kiezel, glas,...). Grotere en vaste obstakels die op de fietspaden/gewestwegen worden aangetroffen, worden meteen verwijderd.

Via sensibiliseringsacties probeert het Agentschap Wegen en Verkeer burgers er bewust van te maken om hun zwerfvuil naar de juiste locaties te brengen en dus niet op het openbaar domein te gooien.

Lees meer over zwerfvuil