Herinrichting Tiense Vesten

Regio
Gemeente
Weg
Datum in uitvoering - einde werken najaar 2019
 • Wat? Herinrichting van de Tiense Vesten
 • Waar? Vanaf het kruispunt met de Aarschotsesteenweg (N223) tot en met het kruispunt met de Aandorenstraat [N3]
 • Wanneer? momenteel in uitvoering; einde werken najaar 2019

UPDATE 19/09/18: sinds 6 augustus werkt aannemer Colas in opdracht van het Agentschap Wegen en verkeer (AWV) aan de herinrichting van de Oplintersepoort. Daardoor is de Oplintersesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Vianderstraat afgesloten voor het verkeer.

De herinrichting van de Tiense Vesten: werfzones voorjaar/zomer 2018
Werven in uitvoering zomer en najaar 2018 

 

Wachtrijen Diestsepoort: nog meer aanpassingen aan de verkeerslichten geen oplossing 

Al sinds het begin van de werken aan de Tiense Vesten worden de zenuwen van automobilisten op de proef gesteld aan de Diestsepoort. Daar staan tijdens de spitsuren lange wachtrijen in de rijrichting van de Tiense suikerfabriek. Die files zijn het gevolg van de drukke spits, en in het bijzonder van de vele wagens die daar wachten om links af te draaien (richting Diest).  

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft sinds de start van de werken en sinds de eerste meldingen die over dit probleem binnenkomen, al vele aanpassingen uitgevoerd aan de regeling van de verkeerslichten van de Diestsepoort. Die hebben enige verlichting gebracht, maar het verkeer vlotter trekken door nog bijkomende aanpassingen aan de verkeerslichten, is jammer genoeg onmogelijk. Met andere woorden, we zijn aan de limieten gekomen van wat we kunnen bereiken met het afstellen van de verkeerslichten. Er moeten nu eenmaal veel wagens voorbij de Diestsepoort, en voetgangers en fietsers moeten ook de kans krijgen om veilig over te steken. 

De lange wachtrijen aan de Diestsepoort zijn voor een groot deel het gevolg van de herinrichting van de Tiense Vesten. Door die werken hebben de verkeersstromen zich verschoven, en daardoor wordt het kruispunt aan de Diestsepoort extra belast. Dus na afloop van de werken zal de situatie zich enigszins stabiliseren. Wel dit: mogelijk zal AWV na de werken opnieuw wijzigingen aan de regeling van de verkeerslichten moeten doorvoeren, want de verkeersstromen gaan dan opnieuw verschuiven. Automobilisten zullen dan waarschijnlijk nog even geduld moeten uitoefenen. Hoe dan ook zullen de experten van AWV de situatie op het terrein nauwgezet in het oog houden en de nodige maatregelen nemen zodra de werken beëindigd zijn. 

Augustus 2018 - Januari 2019: herinrichting Oplintersepoort en vernieuwing Hoveniersstraat

Van 6 augustus 2018 tot januari 2019 vernieuwt AWV de Oplintersepoort en wordt de Oplintersesteenweg ter hoogte van de Sliksteenvest afgesloten voor het verkeer. Gelijktijdig vernieuwt de aannemer van AWV in opdracht van de stad Tienen de Hoveniersstraat tussen het kruispunt met de Vianderstraat en dat met de Boomgaardendreef. Meer informatie over deze werken leest u in het hoofdstuk ‘Actuele werken’.

Actuele werken

Een nieuwe en veiligere Oplintersepoort

Van 6 augustus 2018 tot januari 2019 vernieuwt AWV het kruispunt van de Sliksteenvest met de Oplintersesteenweg. Net zoals de andere kruispunten van de Vesten wordt het kruispunt van de Oplintersepoort volledig vernieuwd om het veiliger te maken voor alle weggebruikers. Eerst wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de oude riolering vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Daarna legt AWV de nieuwe fundering, onderlaag en toplaag aan. Ook de verkeerslichten, oversteekplaatsen en fietspaden worden volledig vernieuwd.

Vernieuwing Hoveniersstraat in opdracht van stad Tienen

Gelijktijdig met de werken aan de Oplintersepoort vernieuwt de aannemer van AWV in opdracht van de stad Tienen de Hoveniersstraat tussen het kruispunt met de Vianderstraat en dat met de Boomgaardendreef. Ook daar wordt er eerst een nieuw rioleringsstelsel aangelegd waarna de rijweg vanaf de fundering tot en met de toplaag volledig wordt vernieuwd. Volgens de huidige planning zal de aannemer deze werkzaamheden samen met de werken aan de Oplintersepoort beëindigen.

Brug over de Gete begin oktober klaar

Ter hoogte van de Bergévest werden de werken aan de muur van Royal Racing Tienen Tennisclub in juli 2018 afgerond. De muur zelf is volledig opgebouwd., enkel de nieuwe poorten moeten nog worden geplaatst. De werkzaamheden aan de brug over de Gete werden in augustus verdergezet. De werken aan de brug zullen begin oktober klaar zijn. Daarna zal het autoverkeer op deze locatie over een tijdelijke verharding rijden, tot de Bergévest volledig vernieuwd is (die werken gebeuren in 2019). Wanneer het water van de Gete terug door de koker kan stromen, is nog niet geweten. Deze beslissing wordt genomen door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). 

Huidige maatregelen voor het verkeer

Oplintersepoort afgesloten, omleiding via Industriepark

Tijdens de werken aan de Oplintersepoort is het kruispunt van de Oplintersesteenweg met de Sliksteenvest afgesloten. Het verkeer tussen Oplinter en Tienen moet een omleiding volgen via de Hamelendreef, Industriepark en Slachthuisstraat. Het verkeer richting Diest, Aarschot, Leuven en Sint-Truiden rijdt via de Hamelendreef, Industriepark en Ambachtenlaan.

Het verkeer tussen Oplinter en de E40 volgt dezelfde omleiding tot aan de rotonde van de Ambachtenlaan en de Sint-Truidensesteenweg. In plaats van richting centrum te rijden, volgt dit verkeer de Oostelijke Ring (R27) en de Invalsweg (N29) tot aan het op- en afrittencomplex van de E40.

Verkeer op Vesten blijft mogelijk

Tijdens de werken aan de Oplintersepoort blijft verkeer op de Vesten mogelijk. Ter hoogte van de werfzone beschikt het verkeer in elke rijrichting over één rijstrook. Dit is mogelijk door zoals steeds een doorsteek door de middenberm te maken.

 

Fietsers via Vianderstraat

Fietsers tussen Oplinter en het centrum van Tienen kunnen via de Vianderstraat de Vesten en de Veldbornstraat bereiken. Voor voetgangers blijft de werfzone te voet bereikbaar.

Doorgaand verkeer via Westelijke en Oostelijke Ring (R27)

Het doorgaand verkeer wordt nog altijd aangeraden om de Vesten te vermijden. De grote omleiding vanaf de Leuvenselaan (N3) via de Westelijke Ring (R27) en Zuidelijke Ring (R27) naar de Sint-Truidensesteenweg (N3) blijft behouden.

 

Meer informatie over de bussen via De Lijn

Meer informatie over de bussen van De Lijn is te bekomen via www.delijn.be en op het infonummer van De Lijn: 070/220.200.

Situering van het project

In 2013 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de heraanleg van de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Aarschotsesteenweg en de Aandorenstraat (beide kruispunten inbegrepen). Tijdens de werken krijgen de Vesten een volledige opknapbeurt en worden vijf kruispunten volledig heringericht.

Na afloop van de werken beschikt het verkeer over één rijstrook per rijrichting. Bovendien heeft Wegen en Verkeer het ontwerp van de kruispunten aan extra onderzoek onderworpen. Door dit onderzoek is de inrichting van de kruispunten deels gewijzigd. Specifiek wordt er op de kruispunten van de Kabbeeksepoort (Diestsepoort), de Oplintersepoort en de Slachthuisstraat extra ruimte voorzien voor het verkeer dat rechtdoor rijdt.

Waarom wordt het project uitgevoerd?

In de periode tussen 1998 en 2000 gebeurden er op de Tiense Vesten een aantal ongevallen met dodelijke afloop of met zwaargewonden. Ook in de afgelopen jaren zijn er nog zware ongevallen gebeurd. Het onveilige karakter van de Tiense Vesten is ook de Vlaamse overheid niet ontgaan. Die wil op termijn 800 gevaarlijke kruispunten aanpakken. Met maar liefst vier ‘zwarte punten’ (gebaseerd op de ongevallencijfers 1998-2000) staat de heraanleg van de Tiense Vesten hoog op de prioriteitenlijst.

 • de verkeersveiligheid verhogen
 • de leefbaarheid voor de inwoners verbeteren
 • zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming

In 2013 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de heraanleg van de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Aarschotsesteenweg en de Sint-Truidensesteenweg (beide kruispunten inbegrepen). Tijdens de werken krijgen de Vesten een volledige opknapbeurt en worden vijf kruispunten volledig heringericht.

Na afloop van de werken beschikt het verkeer over één rijstrook per rijrichting. Bovendien heeft Wegen en Verkeer het ontwerp van de kruispunten aan extra onderzoek onderworpen. Door dit onderzoek is de inrichting van de kruispunten deels gewijzigd. Specifiek wordt er op de kruispunten van de Kabbeeksepoort (Diestsepoort), de Oplintersepoort en de Slachthuisstraat extra ruimte voorzien voor het verkeer dat rechtdoor rijdt.

Welke werken voert Wegen en Verkeer uit?

De werken gebeuren in verschillende fasen (van west naar oost) en brengen een aantal grondige verbeteringen met zich mee:

 • Herinrichting van vijf kruispunten (waarvan vier zwarte punten) om de verkeersveiligheid te verhogen
 • Heraanleg van de binnen- en buitenring om de doorstroming te bevorderen en de bereikbaarheid van de wijken te garanderen
 • Aanleg van afgeschermde en vrijliggende fietspaden om veiligere fietssituaties te creëren
 • Aanleg van vernieuwde voetpaden om meer wandelcomfort te garanderen
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om wateroverlast te beperken
 • Vernieuwing signalisatie en verkeerslichten.

​ ​

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via deze link.