Herinrichting Tiense Vesten

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot najaar 2018
 • Wat? Herinrichting van de Tiense Vesten
 • Waar? Vanaf het kruispunt met de Aarschotsesteenweg (N223) tot en met het kruispunt van met de Sint-Truidensesteenweg
 • Wanneer? momenteel in uitvoering; einde nog te bepalen
 • Meer informatie? Meer uitgebreide informatie over de herinrichting van de Tiense Vesten vindt u op http://www.tienen.be/mobiliteit-en-verkeer 

Situering van het project

In 2013 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de heraanleg van de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Aarschotsesteenweg en de Sint-Truidensesteenweg (beide kruispunten inbegrepen). Tijdens de werken krijgen de Vesten een volledige opknapbeurt en worden vijf kruispunten, volledig heringericht.

Na afloop van de werken beschikt het verkeer over één rijstrook per rijrichting. Bovendien heeft Wegen en Verkeer het ontwerp van de kruispunten aan extra onderzoek onderworpen. Door dit onderzoek is de inrichting van de kruispunten deels gewijzigd. Specifiek wordt er op de kruispunten van de Kabbeeksepoort (Diestsepoort), de Oplintersepoort en de Slachthuisstraat extra ruimte voorzien voor het verkeer dat rechtdoor rijdt.

Actuele werken

Werken Sliksteenvest en Leopoldvest

Vanaf 1 augustus 2016 werkt Wegen en Verkeer aan de buitenkant van de Sliksteenvest en Leopoldvest. Tussen het kruispunt met de Oplintersepoort en dat met de Slachthuisstraat worden de buitenring, de ventweg, het fietspad en de bermen aangepakt. Ook in de Hoeveniersstraat wordt er gewerkt tot aan het kruispunt met de Boomgaardendreef (kruispunt inbegrepen).

Eerst wordt de bestaande infrastructuur opgebroken, waarna er waar nodig een nieuwe riolering wordt voorzien. Daarna worden de werken bovengronds uitgevoerd en wordt de nieuwe infrastructuur aangebracht. Tot slot wordt de signalisatie vernieuwd.

De werken aan de buitenkant van de Sliksteenvest en Leopoldvest nemen volgens de huidige planning ongeveer een jaar in beslag. Deze fase van de werken wordt bijgevolg beëindigd tegen de zomer van 2017. Daarna verschuiven de werken naar de binnenring van de Sliksteenvest en Leopoldvest.

Maatregelen voor het verkeer

Verkeer beschikt op binnenring over één rijstrook in elke richting

 

Tijdens de werkzaamheden aan de buitenring wordt alle verkeer op de binnenring gebracht. Het verkeer beschikt tussen het kruispunt met de Oplintersesteenweg en dat met de Slachthuisstraat op de binnenring over één rijstrook in elke rijrichting. Op de andere plaatsen van de Vesten zijn zowel de binnen- als de buitenring toegankelijk voor het verkeer.

Buitenring afgesloten voor het verkeer

Tijdens de werkzaamheden aan de buitenkant van de Sliksteenvest en Leopoldvest worden de buitenring, de ventweg en het fietspad tussen de Oplintersesteenweg en de Slachthuisstraat afgesloten voor het verkeer. Het kruispunt met de Oplintersesteenweg en dat met de Slachthuisstraat behoren niet tot de werfzone en blijven open voor het verkeer.

Omleiding voor fietsers

Tijdens de werken kunnen de fietsers een omleiding volgen via de Kapucijnenstraat, Kapelstraat en Veldbornstraat in beide richtingen. Voor voetgangers blijft de werfzone te voet bereikbaar.

 

Omleiding voor het plaatselijk verkeer

Tijdens de werkzaamheden aan de buitenring kan het verkeer enkel van de Vesten naar de Slachthuisstraat rijden. Er is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk van de Slachthuisstraat naar de Vesten. Dit verkeer moet een omleiding volgen via de Ambachtenlaan. Bovendien wordt de Molenstraat tijdelijk enkel toegankelijk gemaakt voor fietsers.

Maatregelen voor het doorgaand verkeer

Het doorgaand verkeer wordt nog altijd aangeraden om de Vesten te vermijden. De grote omleiding vanaf de Leuvenselaan (N3) via de Westelijke Ring (R27) en Zuidelijke Ring (R27) naar de Sint-Truidensesteenweg (N3) blijft behouden.

Meer informatie over de bussen via De Lijn

Meer informatie over de bussen van De Lijn is te bekomen via www.delijn.be en op het infonummer van De Lijn: 070/220.200.

Waarom wordt het project uitgevoerd?

In de periode tussen 1998 en 2000 gebeurden er op de Tiense Vesten een aantal ongevallen met dodelijke afloop of met zwaargewonden. Ook in de afgelopen jaren zijn er nog zware ongevallen gebeurd. Het onveilige karakter van de Tiense Vesten is ook de Vlaamse overheid niet ontgaan. Die wil op termijn 800 gevaarlijke kruispunten aanpakken. Met maar liefst vier ‘zwarte punten’ (gebaseerd op de ongevallencijfers 1998-2000) staat de heraanleg van de Tiense Vesten hoog op de prioriteitenlijst.

 • de verkeersveiligheid verhogen
 • de leefbaarheid voor de inwoners verbeteren
 • zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming.

Welke werken voert Wegen en Verkeer uit?

De werken gebeuren in verschillende fasen (van west naar oost) en brengen een aantal grondige verbeteringen met zich mee:

 • Herinrichting van vijf kruispunten (waarvan vier zwarte punten) om de verkeersveiligheid te verhogen
 • Heraanleg van de binnen- en buitering om de doorstroming te bevorderen en de bereikbaarheid van de wijken te garanderen
 • Aanleg van afgeschermde en vrijliggende fietspaden om veiligere fietssituaties te creëren
 • Aanleg van vernieuwde voetpaden om meer wandelcomfort te garanderen
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om wateroverlast te beperken
 • Vernieuwing signalisatie en verkeerslichten.

Meer informatie op de website herinrichtingvesten.tienen.be

Voor meer informatie over de doelstellingen, aanpak en verwachte hinder rond het project van de Tiense Vesten, kan u terecht op de website herinrichtingvesten.tienen.be

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via de link bovenaan deze pagina.