Staat en inrichting van de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen

Het rapport ‘staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen’ geeft aan dat 60% van de opgemeten fietspaden in uitstekende of goede staat zijn. 43,8% van de inrichting van de fietspaden is conform het vademecum fietsvoorzieningen.


De inspectie van de staat van de fietspaden gebeurt aan de hand van een visuele controle op het terreinaangevuld met gegevens van de fietspadprofilometer. De fietspadprofilometer is een toestel dat het comfort van de fietspaden meet, op basis van trillingen. Het toestel is ingebouwd in een trailer die getrokken wordt door een scooter. De metingen gebeuren continu met een snelheid van ongeveer 20 km/h. 

Fietspadprofilometer

Resultaten staat van de fietspaden

Uit de inspecties blijkt dat 60% van de opgemeten fietspaden “uitstekend” of “behoorlijk” scoort op de comfortparameter. 40% van de opgemeten fietspaden scoort onvoldoende. De lokale onvlakheden (putten, verzakkingen, …) blijven een aandachtspunt.

Uit de meetresultaten leiden we af dat fietspaden aangelegd in asfalt het meest comfortabel zijn. Aanliggende, gelijkgrondse, fietspaden scoren ook hoger dan verhoogde of vrijliggende fietspaden.

  Opgemeten Voldoende Onvoldoende
Antwerpen 808 km 60,2 % 39,7 %
Limburg 725 km 67,2 % 32,8 %
Oost-Vlaanderen 988 km 58,3 % 41,7 %

Vlaams-Brabant

832 km

54,6 %

45,4 %

West-Vlaanderen 721 km 61,6 % 38,4 %
TOTAAL 4.074 km 60,1 % 39,9 %

Resultaten inrichting van de fietspaden

Bijna het gehele fietsnetwerk langs Vlaamse gewestwegen werd geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat 43,8% van de Vlaamse fietspaden conform het vademecum voor fietsvoorzieningen is. Dit is een lichte stijging (2,2%) ten opzichte van meetjaar 2015.

De richtlijn zegt: hoe hoger de toegelaten snelheid van het gemotoriseerd verkeer, hoe verder het fietspad van de rijbaan dient te liggen. Dat betekent onder andere dat langs wegen waar 70 of 90 km/u mag worden gereden, best een vrijliggend, van de rijbaan afgescheiden fietspad wordt voorzien en dat binnen de bebouwde kom en zones waar maximum 50 km/u mag worden gereden idealiter een verhoogd aanliggend fietspad de norm is.

De aangewezen veiligheidsruimte tussen rijweg en fietspad bedraagt minstens 2 meter (90 km/u) of 1 meter (70 km/u). Bij aanwezigheid van een verticaal scheidingselement (bomen, haag, ...) volstaat dan weer 0,70 meter tussenruimte. De breedte van een fietspad is minstens 1,50 meter voor een enkelrichtingsfietspad. Voor een dubbelrichtingsfietspad is dat minimum 2 meter.

Op basis van deze parameters werd bepaald in hoeverre een fietspad conform is met de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen. 41,6% of meer dan 3.100 kilometer van de fietspaden langs gewestwegen voldoet aan deze richtlijnen.

  Opgemeten Conform Niet conform
Antwerpen 1.583 km 52,6 % 47,4 %
Limburg 1.456 km 38,8 % 61,5 %
Oost-Vlaanderen 1.688 km 36 % 64 %
Vlaams-Brabant 1.020 km 43,5 % 56,5 %
West-Vlaanderen 1.878 km 47,6 % 52,4 %
TOTAAL 7.625 km 43,8 % 56,2 %

Lees het volledige rapport, met resultaten per provincie.