Veilig fietsen langs de N403 in Stekene, Sint-Gillis-Waas en Stad Sint-Niklaas

Het Agentschap Wegen en Verkeer pakt samen met de Stad Sint-Niklaas, de gemeenten Sint-Gillis-Waas en Stekene het wegdek en de fietspaden aan langs de gewestweg (N403). 

Wat is het doel van het project?

De N403 krijgt van de ring in Sint-Niklaas tot de grens met Nederland veilige fietsinfrastructuur. Aangezien er tegelijkertijd ook een gescheiden rioleringsstelsel onder het wegdek wordt aangelegd, zal tijdens de studie ook gekeken worden hoe we de wegindeling kunnen verbeteren. 

Welke stappen moeten we zetten?

De studie voor dit project is opgestart. Een studiebureau is aan de slag om het nieuwe wegprofiel volledig uit te tekenen. Als het ontwerp klaar is, zullen de onteigeningen opgestart worden. Pas daarna kunnen we de werken starten. Voor het studiewerk is een uitvoeringstermijn van 22 maanden voorzien. In geval van onteigeningen is een schorsing van de studiewerk mogelijk. De begeleiding tijdens de aanbestedings- en uitvoeringsfase is hier niet meegerekend.
De uitvoering van de werken zal in verschillende fasen (per gemeente) uitgevoerd worden.