Toekomstige projecten

Antwerpen

Aanleg fietspaden langs Lierselei (N14) in Malle

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de aanleg van veilige en comfortable fietspaden langs de Lierselei (N14) in Malle en Zoersel. Het gaat meerbepaald over het stuk van de gewestweg tussen het kruispunt met de Turnhoutsebaan (N12) in Oostmalle en het kruispunt met de Schalmeidreef in Zoersel. Het projectgebied ligt grotendeels in de gemeente Malle en over korte afstand in Zoersel.

Meer lezen ...

Gelijkgrondse kruispunten op A12 verdwijnen vanaf 2021

De onoverzichtelijke en drukke kruispunten op de A12 in Aartselaar en Antwerpen vormen al jaren een doorn in het oog van wie dagelijks deze verkeersknopen moet trotseren. De veiligheid en de doorstroming op de kruispunten van de A12 met Langlaarsteenweg/Bist tot en met de Atomiumlaan/Terbekenhofdreef laten dan ook sterk te wensen over.

Meer lezen ...

Doortrekking N171 in Rumst tussen N177 en Eikenstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan de doortrekking van de N171 in Rumst. In deze derde fase wordt de N171 doorgetrokken tussen de rotonde boven de A12 (ter hoogte van het AZ Heilige Familie) tot aan de Eikenstraat op de grens met Kontich en Rumst. Deze fase maakt deel uit van het grotere project waarbij de gewestweg N171 wordt doorgetrokken vanaf de E19 tot voorbij de A12.

Meer lezen ...

Aanleg fietspaden en herinrichting Aarschotsesteenweg (N10) tussen Lier en Koningshooikt

Veilig fietsen langs de Aarschotsesteenweg (N10) tussen Lier en Koningshooikt is al jarenlang een verzuchting van vele inwoners van Lier en omstreken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als wegbeheerder en het stadsbestuur zijn volop bezig met de voorbereidingen van de aanleg van de noodzakelijke fietspaden. 

Meer lezen ...

Ringweg rond Malle

Om het doorgaand verkeer uit de dorpskern te houden en zo de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kern te verhogen, is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid bezig met de voorbereiding voor de aanleg van een nieuwe ringweg rond het dorpscentrum van Oostmalle.

Meer lezen ...

Heraanleg N14 in Zandhoven en Ranst: fase 3B

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht midden 2018 te kunnen starten met het derde en laatste deel van de heraanleg van de N14 in Zandhoven en Ranst.

Meer lezen ...

Fietspaden langs N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een volledige vernieuwing van de fietspaden naast de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar. Het traject loopt van het kruispunt N10-Gangelberg-Steenbeek in Berlaar tot aan de grens met Begijnendijk en is in totaal ongeveer 10 km lang.

Meer lezen ...

Vernieuwing brug Vaartstraat over E313 in Ranst

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant al enige tijd de bouw van een nieuwe brug over de E313/E34 aan de Vaartstraat in Ranst. De start van de bouwwerken was gepland voor het najaar van 2018, maar die timing moest worden bijgesteld. Het ontwerp zoals het voorlag moest immers nog aangepast worden.

Meer lezen ...

Herinrichting 'Knoop Zuid' (spaghettiknoop) in Antwerpen

Over enkele jaren wordt het complexe verkeersknooppunt ten zuiden van Antwerpen waar de A12 en de Antwerpse ring (R1) samenkomen, ook wel de spaghettiknoop genoemd, volledig heringericht.

Meer lezen ...

Ringweg rond Zoersel

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt aan een ringweg rond Zoersel. Die nieuwe N14 zal de dorpskern ontlasten van de verkeersdrukte die men er al jaren kent. De huidige, zeer drukke N14 loopt dwars door het centrum, wat een zware impact heeft op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Meer lezen ...

Limburg

Overkapping kruispunt Ringlaan en Stationsstraat Lommel

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Lommel zullen het drukke kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) in Lommel volledig herinrichten. De Ringlaan zal daarbij onder de Stationsstraat doorlopen.

Meer lezen ...

Noord-Zuid Limburg

De verkeerssituatie aan de Grote Baan in Houthalen-Helchteren vraagt om een duurzame oplossing. Voor iedereen die er nu dagelijks in de file staat, voor bedrijven in de ruime regio die lijden onder een slechte bereikbaarheid én voor wie langs de Grote Baan woont. De Werkvennootschap (ook Vlaamse overheid) werkt aan een oplossing.

Meer lezen ...

Vlaams-Brabant

Herinrichting Provinciebaan (N229) Rotselaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt al sinds de overdracht van de weg door de provincie Vlaams-Brabant (die voordien de weg beheerde) in 2008 aan de plannen van de nieuwe Provinciebaan.

Meer lezen ...

N19 - Een veilige doortocht voor Wezemaal

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een volledige herinrichting van de Aarschotsesteenweg (N19) in Wezemaal.

Meer lezen ...

N253 Huldenberg - Bertem herinrichting

In het kader van een investeringsproject van het Agentschap Wegen en Verkeer zal de N253 in Bertem en Huldenberg in de toekomst heringericht worden. De N253 wordt in de eerste plaats veiliger gemaakt voor de zachte weggebruiker. De fietspaden worden verhoogd en waar mogelijk vrijliggend van de weg aangelegd. Er komen ook nieuwe voetpaden en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Dat is geen gemakkelijke taak, want de N253 is een smalle weg en er staan veel huizen, op veel plaatsen dicht bij de weg. Langs het tracé van de werken zal ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden.

Meer lezen ...

Herinrichting Brusselsesteenweg in Herent

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een grondige herinrichting van de Brusselsesteenweg (N2) in Herent, tussen het op- en afrittencomplex van de E314 en het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Terbankstraat. Door de vele handelszaken en bedrijven langs de gewestweg doen er zich in de huidige situatie veel gevaarlijke situaties voor, vooral voor fietsers. Een belangrijke doelstelling van het project is dan ook om de situatie voor de fietsers veiliger te maken.  

Meer lezen ...

Herinrichting Bergensesteenweg [N6] Sint-Pieters-Leeuw, aanpak verschillende kruispunten.

De Bergensesteenweg wordt volledig heringericht, van aan het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt van de Brusselbaan. Het wordt een veilige gewestweg met volwaardige infrastructuur voor fietsers en voetgangers, waar ook het autoverkeer vlotter zal kunnen rijden. Na de herinrichting zal de Bergensesteenweg ook fraaier ogen en aangenamer zijn voor omwonenden en gebruikers. Het ontwerp van de nieuwe Bergensesteenweg werd begin 2017 afgewerkt. Ook de onteigeningsplannen zijn klaar, dus in de loop van 2017 zijn de eerste onteigeningsprocedures opgestart.  

Meer lezen ...

Aanleg fietspaden langs Langestraat, Repingestraat en Vollezelestraat (N272) in Galmaarden, Gooik en Herne

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne werken momenteel de herinrichting van de Langestraat (N272) uit tussen de Edingsesteenweg (N285) en het centrum van Tollembeek. Dit project, met focus op de aanleg van verhoogde fietspaden, moet de Langestraat veiliger maken en de zachte weggebruikers beter beschermen.

Meer lezen ...

Leuven: bouw fiets- en autotunnel onder E314, in Kessel-Losesteenweg

UPDATE 18/12/19: De werken die recent op de Kessel-losesteenweg werden uitgevoerd, gebeurden niet in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de beheerder van de Vlaamse gewestwegen en autosnelwegen.

Meer lezen ...

Aanleg Rondweg rond Asse (N9k)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil de levenskwaliteit van het centrum van Asse verbeteren door de aanleg van een rondweg. Als het doorgaande verkeer rond het centrum heen geleid wordt, krijgt de Stationsstraat ruimte en zuurstof om een aangename en bruisende kern te worden. 
 

Meer lezen ...

Herfelingen (Herne): herinrichting van de Steenweg op Asse (N285) over 4 km

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een herinrichting van de Steenweg op Asse (N285) in Herfelingen (Herne) over een afstand van vier km, van aan het kruispunt van de Terlindenstraat tot aan de gewestgrens met Kokejane. AWV zal de weg veiliger maken voor fietsers en de rijweg volledig vernieuwen. Ook de verlichting langs de weg wordt volledig vernieuwd. AWV heeft op haar investeringsprogramma een bedrag van 4 miljoen euro gebudgetteerd voor de uitvoering van de werken. Wanneer de herinrichting zal starten, is nog niet bekend. Zodra er meer nieuws is, zal AWV dat op deze webpagina melden. 
 

Meer lezen ...

Ninoofsesteenweg Dilbeek - Roosdaal - Lennik: studie over herinrichting

Een studiebureau onderzoekt sinds de zomer van 2018 in opdracht van AWV de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N8), meerbepaald het stuk tussen de gewestgrens met Brussel en het kruispunt van de Omer de Vidtslaan in Roosdaal. Dit veertien km lange stuk gewestweg loopt door Dilbeek, Roosdaal en Lennik. De Ninoofsesteenweg is een typische Belgische “steenweg” die dwars door dorpskernen en woongebieden loopt. 

Meer lezen ...

Herinrichting Steenweg op Holsbeek (N229) (Rotselaar en Leuven)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant de vernieuwing van de Steenweg op Holsbeek (N229) tussen het op- en afrittencomplex van de E314 en de rotonde met de Aarschotsesteenweg (N19). Het kruispunt met Wingepark behoort ook tot de projectzone. 

Meer lezen ...

Aanleg van een fietsbrug over de Haachtsesteenweg (N21) in Steenokkerzeel

Het Agentschap Wegen en Verkeer bouwt in 2020 een nieuwe fietsbrug over de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel, in samenwerking met Brussels Airport (dat grond afstaat en mee investeert) en met financiële steun (uit het “EFRO”-fonds, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) van de Europese Unie.

Meer lezen ...

Londerzeel Zuid: een veilige oplossing voor kruispunt Kerkhofstraat/Londerzeelsesteenweg

Het kruispunt aan Londerzeel Zuid op de A12 wordt vanaf 2021 aangepakt. Op www.londerzeelzuid.be vindt u alle informatie over dit project.  

Meer lezen ...

N203a / A8 (Halle) - tijdelijke voetgangers- en fietsersbruggen

De N203a in Halle (ook gekend als de A8, de benaming voor het stuk van deze weg voorbij het kanaal), tussen de Ring rond Brussel (R0) en het Kanaal Brussel-Charleroi, is een atypische weg met het karakter van een autosnelweg. Toch zijn er drie kruispunten met verkeerslichten (aan de Halleweg, de Nijvelsesteenweg en de Rodenemweg).

Meer lezen ...

Oost-Vlaanderen

Heraanleg op- en afrittencomplex van E40 in Drongen

Het op- en afrittencomplex van de E40 in Drongen voldoet niet aan de normen van deze tijd, noch op vlak van veiligheid, noch op vlak van vlotte doorstroming. Het Agentschap Wegen en Verkeer studeert al geruime tijd op een herinrichting. Daarbij wordt zowel gekeken naar het nieuwe knooppunt zelf als naar het effect op de leefbaarheid van Baarle.

Meer lezen ...

Oostelijke tangent

De oostelijke tangent is een nieuwe verbinding tussen de N70/R42 en de E17 langs de spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen. Er komt een nieuwe weg voor auto’s en vrachtverkeer met een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad langs. Door vlotter verkeer te creëren rond Sint-Niklaas verlicht de verkeersdruk in het centrum van de stad. Daarnaast maakt de nieuwe weg verschillende bedrijvenzones vlotter en beter bereikbaar. Het project zet ook in op de fietsers en het openbaar vervoer met een snelle en veilige fietsas tussen de N70 en Eigenlo én een beter bereikbaar station. 

Meer lezen ...

Van N49 naar E34

De N49, de expresweg tussen Antwerpen en de kust, is in de jaren ‘70 aangelegd als een weg met twee rijstroken per rijrichting, pechstroken en fietspaden. De weg is niet langer aangepast aan de noden van vandaag. Daarom besliste de Vlaamse Overheid om deze weg om te bouwen tot een autosnelweg.

Meer lezen ...

Ombouw van de R4 West en Oost in Gent, Evergem en Zelzate

Het project R4 West Oost (R4WO)  staat voor de ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem. Alle info over dit project lees je hier.

Meer lezen ...

Herinrichting N42 tussen Wetteren en Zottegem

Update 14/12: In juni 2018 vond een infomarkt plaats over de herinrichting van N42 (Wetterse Steenweg) tussen Wetteren en Zottegem. Op dat infomoment is de nieuwe ligging van de N42 voorgesteld.

Meer lezen ...

Missing link N60 in Ronse, Kluisbergen en Maarkedal

De N60 verbindt Gent (E17) met de Noord-Franse stad Valenciennes (A8). Het is een belangrijke autoweg van en naar de Vlaamse Ardennen. Tussen Gent en Maarkedal (Nukerke) is de N60 hierop voorzien. De weg telt twee keer twee rijstroken, gescheiden door een middenberm. Ter hoogte van Ronse loopt de N60 echter door het centrum van de stad, erg nadelig voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van Ronse. De Vlaamse overheid wil deze ontbrekende schakel aanleggen, om de leefbaarheid in Ronse te verbeteren en de inwoners en de lokale bedrijven in de Vlaamse Ardennen beter bereikbaar te maken.

Meer lezen ...

Herinrichting N44 en N44a van Aalter tot Maldegem

De N44 verbindt de A10 (E40) in Aalter met de A11 (N49) in Maldegem. Om deze verbinding vlot en veilig te maken, is een herinrichting van de N44 nodig.

Meer lezen ...

West-Vlaanderen

Een zuidwestelijke omleidingsweg voor Diksmuide

Diksmuide ligt op een kruispunt van belangrijke verbindingswegen. De stad wordt doorkruist door twee wegen van bovenlokaal belang: de N35 Deinze –Veurne en de N369 Ieper-Oostende. Deze twee wegen komen samen op één kruispunt in het centrum van Diksmuide waardoor je er een vermenging krijgt van regionaal, doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Dit gemengde drukke verkeer heeft een negatieve impact op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van de stad. De Vlaamse Overheid wil daarom werk maken van een zuidwestelijke omleidingsweg die een groot deel van het doorgaande verkeer uit het stadscentrum moet houden.

Meer lezen ...

Diverging Diamond Interchange voor complex E17-N382 in Waregem

Op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) werden op 13 november 2017 de plannen goedgekeurd voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex E17-N382 in Waregem. Er werd gekozen voor het Diverging Diamond Interchange scenario, een in Vlaanderen nog onbekend type van verkeersafwikkeling. 

Meer lezen ...

Een oplossing voor de N8 Ieper-Veurne

De Vlaamse overheid wil het verkeer op de N8 Ieper-Veurne vlotter en veiliger laten verlopen. De voorbije jaren werden verschillende voorstellen uitgedacht. Om uiteenlopende redenen werden ze niet gerealiseerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zoeken nu opnieuw naar een oplossing.

Meer lezen ...

K-R8 Complex project met kracht

Missie:

De kracht van minder file, méér zuurstof en verbinding van onderuit. Kortweg K-R8, de roepnaam van dit complexe project.
 

Wat?

Meer lezen ...

Herinrichting complex A19-R8

De autosnelweg A19 loopt van Ieper naar Kortrijk en sluit ter hoogte van het complex Kortrijk-West aan op de R8, de ring rond Kortrijk. De aansluiting gebeurt met twee gelijkgrondse kruispunten met verkeerslichtenregeling. De weinig leesbare inrichting, de moeilijke weefbeweging op de R8 en de ontoereikende capaciteit zorgen vooral tijdens de ochtend- en avondspits voor verkeersonveiligheid en een slechte doorstroming op de R8.

Meer lezen ...

Herinrichting kruispunt Belgiek in Deerlijk

Op het kruispunt Belgiek op de N36 in Deerlijk is het dagelijks aanschuiven in de file. Ter hoogte van de smalle bocht in de Breestraat moeten vrachtwagens gevaarlijke manoeuvres uitvoeren en links afslaande voertuigen belemmeren vaak het zicht van andere weggebruikers, met als gevolg kop-staartaanrijdingen. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil het kruispunt herinrichten zodat de doorstroming en de verkeersveiligheid verbetert en de omliggende bedrijvenzones toegankelijker worden. 

Meer lezen ...

Van N49 naar E34

De N49, de expresweg tussen Antwerpen en de kust, is in de jaren ‘70 aangelegd als een weg met twee rijstroken per rijrichting, pechstroken en fietspaden. De weg is niet langer aangepast aan de noden van vandaag. Daarom besliste de Vlaamse Overheid om deze weg om te bouwen tot een autosnelweg.

Meer lezen ...

Visiestudie R30 Brugge

De R30, de ring rond Brugge, kent vandaag gevaarlijke situaties en een moeilijke doorstroming. AWV heeft een studie laten uitvoeren die de huidige knelpunten in kaart brengt en analyseert en nagaat hoe de ring in de toekomst beter zou kunnen functioneren op vlak van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid.  

Meer lezen ...

Streefbeeldstudie N8 in Wevelgem en Kortrijk-Bissegem

De N8 is een belangrijke verbindingsweg tussen Kortrijk, Bissegem, Wevelgem en Menen.
De huidige N8 wordt gekenmerkt door heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en Wevelgem:

Meer lezen ...

Een omleidingsweg voor Adinkerke

Adinkerke is een deelgemeente van de kustgemeente De Panne. Samen tellen ze ongeveer 10.000 inwoners. Dit rustige polderdorp wordt op toeristische hoogdagen echter overspoeld met bezoekers op weg naar de kust of het recreatiedomein Plopsaland, dat zich in Adinkerke bevindt. Er ontstaan regelmatig zulke grote files dat het zelfs aanschuiven is tot op de E40, wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden. Maar ook het verkeer in het dorp zelf loopt volledig vast op zulke drukke dagen. Dit heeft een zeer negatieve invloed op de leefbaarheid van Adinkerke. Ook het tramverkeer ondervindt hinder van die files.

Meer lezen ...

Herinrichting N32 Roeselare-Hooglede

De N32 Brugsesteenweg / Bruggesteenweg heeft 2 functies: toegangsweg naar de stad Roeselare, maar ook ontsluitingsweg voor bedrijven en winkels langs de N32.
Gevolg: veel files op piekmomenten door vele ‘linksaf’ bewegingen en overstekende voetgangers en conflicten met fietsers ter hoogte van de in- en uitritten van winkels

Meer lezen ...