N253 Huldenberg - Bertem herinrichting

In het kader van een investeringsproject van het Agentschap Wegen en Verkeer zal de N253 heringericht worden. De N253 wordt in de eerste plaats veiliger gemaakt voor de zachte weggebruiker. De fietspaden worden verhoogd en waar mogelijk vrijliggend van de weg worden aangelegd. Er komen ook nieuwe voetpaden en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Dat is geen gemakkelijke taak, want de N253 is een smalle weg met veel langsbewoning. Langs het tracé van de werken zal ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden.

Onteigeningen

Aangezien de N253 een relatief smalle weg is, en er extra ruimte nodig is voor de nieuwe fietspaden, gaat het project gepaard met onteigeningen. In een eerste fase worden woningen onteigend, daarna worden voornamelijk voortuintjes onteigend.

Wegen en Verkeer maakt momenteel het onteigeningsplan op voor de voortuintjes die deels onteigend zullen worden op het grondgebied van de gemeente Bertem. Op basis daarvan zal het een ministerieel besluit opmaken voor de onteigeningen in die zone van de werken (grondgebied Bertem). Ook voor de werken op het grondgebied van de gemeente Huldenberg maakt Wegen en Verkeer momenteel het onteigeningsplan op. Het ministerieel besluit voor Bertem zal volgens de huidige timing eind 2015 aan de minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Welzijn voorgelegd worden en dat voor de gemeente Huldenberg eind 2017.