N203a / A8 (Halle) - omvorming tot hoofdweg

De N203a, het stuk van de A8 tussen de ring om Brussel en het kanaal Brussel-Charleroi, heeft op het overgrote deel van zijn tracé in beide rijrichtingen twee rijstroken en heeft het karakter van een autosnelweg. Toch zijn er drie kruispunten met verkeerslichten (aan de Halleweg, de Nijvelsesteenweg en de Rodenemweg) en vier onvolledige aansluitingen met lokale wegen. Die zeven kruispunten remmen de doorstroming van het verkeer af en zorgen voor lange files en verkeersonveilige situaties.

Daarbij komt nog dat het verkeer vanuit Wallonië, net voor ze Halle binnenrijden, van twee rijstroken naar één rijstrook geleid worden. Daardoor slibt het verkeer daar tijdens de ochtendspits helemaal dicht.

De voorbije jaren heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid aan enkele kruispunten al verbeterd met kleinschalige ingrepen. Kruispunten werden conflictvrij gemaakt, de signalisatie werd aangepast, er werden portieken geplaatst die de aandacht moeten trekken op de verkeerslichten, ...

De Vlaamse overheid wil op termijn van de N203a een volwaardige hoofdweg maken. Daarom staat de weg ook ingetekend in het gewestplan als een van de Missing Links van het Vlaamse wegennet. Momenteel bevindt het project zich nog in voorontwerpfase. Terwijl er aan voorontwerpen gewerkt wordt, loopt er ook een studie (een "MER" of een milieueffectenrapport) naar de effecten die het project op het milieu zou hebben.

Momenteel zijn er dus nog geen beslissingen gemaakt over de vorm die de herinrichting zal aannemen. Vast staat dat de verkeersveiligheid en de vlotte doorstroming van het verkeer moeten verbeteren.

Het huidige voorontwerp voor het deel van de A8 tussen de aansluiting met de ring om Brussel (R0) en het kanaal Brussel-Charleroi voorziet de ondertunneling van de A8. De bedoeling is om maximaal het doorgaande verkeer van het plaatselijke verkeer te scheiden, en het autoverkeer van de zachte weggebruiker.

A8 2Het voorontwerp voorziet rotondes aan de kruispunten van de A8 met de Albertstraat (in de volksmond de "Landingsbaan") en de Nijvelsesteenweg. Die moeten het verkeer veilig en vlot op de A8 laten aansluiten. Boven het tunneldak zou de Rodenemweg beschikbaar blijven voor gemotoriseerd verkeer, maar het zou een weg worden met een lokaal karakter, dus niet geschikt voor doorgaand verkeer. Een aantal andere kleinere verbindingen zouden dan weer hersteld worden, maar afgesloten blijven voor gemotoriseerd verkeer.

De ontwerpers willen de leefbaarheid van de onmiddellijke omgeving van de A8 met dit voorontwerp aanzienlijk verbeteren. In totaal zou er acht hectare aan parkruimte bij komen.

Voor de herinrichting van het deel van de A8 ten westen van het kanaal Brussel-Charleroi werken ontwerpers momenteel de eerste concepten uit. Een belangrijke factor voor deze plannen is de ontsluiting van de bedrijven ten noorden van de A8. Die moeten optimaal toegankelijk blijven.

De huidige concepten voorzien het schrappen van de huidige op- en afrittencomplexen nr. 22 aan de Colruyt en dat van Halle-Centrum (aan de Bergensesteenweg). Dat laatste is belangrijk omdat er op die manier twee maal twee rijstroken zouden beschikbaar zijn op de A8. Dat zou de verkeersdruk aanzienlijk verlagen.In de plaats van deze twee kleine aansluitingen zou dan een volwaardig op- en afrittencomplex komen, net voorbij de Colruyt (als je vanuit Halle naar Doornik rijdt).