K-R8 Complex project met kracht

Missie:

De kracht van minder file, méér zuurstof en verbinding van onderuit. Kortweg K-R8, de roepnaam van dit complexe project.
 

Wat?

Het K-R8 project is een én-én verhaal waarin zowel mobiliteit als de toekomst van ruimtelijke ontwikkeling in de regio de hoofdrollen spelen.

Alle actuele verkeersstatistieken zijn het erover eens: als we niets doen, rijden we ons in de toekomst helemaal vast! Dat betekent dat er nood is aan meer vlotte en veilige verbindingen tussen R8 en lokale invalswegen en snelwegen. Maar iets doen, betekent méér dan investeren in betere verkeersinfrastructuur.

Binnen dit verhaal past ook ruimtelijke verkenning. Onder de koepel van het K-R8 project wordt tegelijk gezocht naar hoe we ‘anders gaan verplaatsen’ als écht alternatief gaan zien en niet langer als plan B en wat daar ruimtelijk voor nodig is. In één adem worden thema’s zoals bereikbaarheid met fiets of openbaar vervoer, meer leefbare wijken, zuurstof voor ondernemen, ruimte voor groen en landschappelijke inpassing meegenomen. Tijdens de verkenning worden ook de ruimtelijke principes via REKOVER+ aan het brede Beleidsplan Ruimte Vlaanderen getoetst.
 

Wie?

De kracht van minder file, méér zuurstof & verbinding, kortweg K-R8 . Achter die roepnaam bundelen de Vlaamse Overheid, lokale en provinciale besturen en Intercommunale Leiedal hun krachten om de ruime R8-omgeving aan te pakken.

(Partners van de projectgroep zijn: Departement Omgeving, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de steden Kortrijk, Harelbeke en Wevelgem en de gemeenten Kuurne en Zwevegem en intercommunale Leiedal.)

 

In de kijker

K-R8 project start met metingen en meningen uit de omgeving

In de week van 16 oktober 2017 verschijnen camera’s aan op- en afritten van invalswegen bij de R8 en wisselaars met snelwegen E17-A19-E403 in regio Kortrijk. Ze brengen de verkeersstroom in kaart. Naast de harde cijfers van metingen, start een brede verkenning van onderuit. Wie dat wil, kan zich vanaf 13 oktober 2017 online laten horen over het verkeer en de ontwikkeling van de brede omgeving rond de ring.
 

Thema's

Een complex project met kracht:

een én-én verhaal waarin zowel mobiliteit als de toekomst van ruimtelijke ontwikkeling in de regio de hoofdrollen spelen. ​

De kracht zit in de hele omgeving:

Onder de koepel van het K-R8 project hoort een de ruimtelijke verkenning thuis waarin wordt gezocht naar invalshoeken en ideeën over zuurstof voor ondernemen, leefbare wijken, inpassing in het landschap, ruimte voor groen en alle aanverwante thema's. Tijdens de verkenning worden ook de ruimtelijke principes via strategisch project REKOVER+ aan het brede Beleidsplan Ruimte Vlaanderen getoetst.

De kracht van minder file en hinder:

een mobiliteitsonderzoek dat verkent hoe het verkeer vlotter en veiliger kan aan op- en afritten van de R8, op snel- en invalswegen en op verkeerswisselaars in de regio Kortrijk.

De kracht zit in de verbinding van onderuit:

Via een online bevraging en 4 dialoogmarkten in november 2017 kan iedereen ideeën of invalshoeken inbrengen die relevant zijn voor het mogelijke onderzoek in volgende fase.

 

Oproep:
Woon je in Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Wevelgem of Zwevegem? Rij je regelmatig lang invalswegen en snelwegen van of naar de R8? K-R8 heeft vragen voor jou ! Geef jouw mening hoe jij je buurt, werkplek of studieomgeving in de toekomst beter wil bereiken of wil zien evolueren. Surf naar www.k-r8.be.