Herinrichting Tiensesteenweg (N223) Lubbeek vanaf Gouden Kruispunt

In 2019 start een studiebureau in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een ontwerpstudie over de Tiensesteenweg in Lubbeek. Het gaat meerbepaald over het stuk tussen het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge (om exact te zijn, vanaf tweehonderd meter voor het kruispunt van de Looikensstraat als je vanuit Tienen komt) en het kruispunt van de Helstraat en de Boutersemstraat in Lubbeek.

Wanneer de eigenlijke herinrichting van de weg zal starten, kan AWV vandaag niet zeggen, omdat er momenteel geen kredieten gebudgetteerd zijn voor de herinrichting. Zodra er meer nieuws is, zullen we dat bekendmaken op deze webpagina. 

Het centrum van Binkom maakt geen deel uit van dit project, aangezien dat vrij recent nog heringericht werd.

De belangrijkste doelstellingen van de herinrichting zijn:

  • de aanleg van veilige fietspaden  
  • aanpassing van de weginrichting aan de gangbare, veilige snelheidsregimes (max. 30 km/u in een schoolomgeving, 50 km/u in de bebouwde kom en 70 km/u buiten de bebouwde kom) - dit zal mogelijk ook de creatie van "poorteffecten" inhouden, versmallingen of asverschuivingen om aan te geven aan de weggebruiker dat hij een bewoonde zone of een centrum binnenkomt
  • verbetering van de bushaltes
  • verbetering van de waterhuishouding (en mogelijk ook de volledige heraanleg van de riolering) 

Doordat de weg breder gemaakt zal moeten worden om veilige fietspaden aan te kunnen leggen, en doordat hij in reliëf ligt, zal de herinrichting gepaard gaan met een belangrijke terreinprofilering (aanpassing aan de niveauverschillen van de omgeving).