Bevraging We doen momenteel een onderzoek naar een nieuwe website, graag hadden we je mening gehoord. De bevraging duurt maximum 3 minuten.

Herinrichting N36-Kwadestraat in Roeselare

Nieuwe situatie

De nieuwe situatie voorziet een ongelijkgronds kruispunt met een koker voor het lokale verkeer onder de opgehoogde N36.  De N36 komt zo op een hoogte van 6 meter te liggen (gemeten vanop het hoogste punt, namelijk boven de koker). De kruispunten aan de op- en afritten van de N36 worden geregeld met verkeerslichten. Om de verplaatsing van een hoogspanningsmast te vermijden worden de Kwadestraat noord en de te verbreden Nieuwe Abelestraat ingeschakeld als afrit. Doordat de N36 zelf wordt opgehoogd bovenop de koker zal het doorgaande verkeer geen hinder ondervinden van het lokale verkeer.
Ter hoogte van het ziekenhuis komt er een bypass richting N36 zodat rechts afslaand verkeer niet langs de verkeerslichten moet. Naast de bypass komt er nog een bijkomende doorsteek richting de oprit van de N36. Die mag enkel gebruikt worden door de hulpdiensten die als enige de ziekenhuissite mogen verlaten via deze uitrit. De hulpdiensten moeten wel voorrang verlenen aan het verkeer op de bypass.
Het verkeer op de N36 dat naar het Accent Business Park wil kan ook gebruik maken van een bypass. Het verkeer op die bypass krijgt voorrang op het verkeer komende uit de Kwadestraat. 

Er komen hoofdzakelijk enkelrichtingsfietspaden. Enkel aan de Kwadestraat zuid komt er een dubbelrichtingsfietspad aan de zuidzijde.  Fietsers richting ziekenhuis kunnen zo onmiddellijk aansluiten op de fietspaden die voorzien worden op de ziekenhuissite zelf. Het dubbelrichtingsfietspad loopt door tot aan het zuidelijk lichtengeregelde kruispunt aan de koker. Aan dit kruispunt wordt het fietspad ontdubbeld waarbij de fietsers onder lichtenregeling veilig hun weg kunnen verderzetten. Ter hoogte van het Accent Business Park wordt het dubbelrichtingsfietspad ontdubbeld op het interne wegennet van het Accent Business park.

fietsinfrastructuur

Timing

AWV werkt momenteel verder aan de opmaak van de definitieve ontwerpplannen en de onteigeningsplannen. De onteigeningsprocedure is momenteel lopende. In het voorjaar van 2017 zullen de nutsmaatschappijen vermoedelijk al de nodige voorbereidende nutswerken kunnen uitvoeren. AWV streeft ernaar om de eigenlijke werken tegen midden 2017 op te starten. Het einde van de werken is voorzien tegen augustus 2018. De opening van het AZ Delta is voorzien in het najaar van 2018.