Herinrichting Bergensesteenweg Sint-Pieters-Leeuw

  • Wat? Volledige herinrichting: aanleg nieuwe fietspaden, voetpaden, ventwegen voor lokaal verkeer
  • Waar? Van aan het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt van de Brusselbaan
  • Wanneer? Start werken ten vroegste 2019

Stand van zaken

Wegen en Verkeer finaliseert momenteel het ontwerp van de nieuwe Bergensesteenweg. De gewestweg wordt volledig heringericht, van aan het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt van de Brusselbaan. De bedoeling is om van de Bergensesteenweg een veilige gewestweg te maken met een betere doorstroming en met volwaardige infrastructuur voor fietsers en voetgangers. Na de grote herinrichting zal de Bergensesteenweg ook fraaier ogen en aangenamer zijn voor omwonenden en gebruikers. Om het 

 

Leesbaar wegbeeld

Wegen en verkeer wil met de herinrichting van dit stuk weg van bijna drie kilometer lang de Bergensesteenweg vooral een beter leesbaar wegbeeld geven. De huidige situatie, met wagens die langs alle kanten de steenweg oprijden, houdt te veel risico’s in voor de weggebruiker én doet het verkeer te veel opstroppen. Het concept van de ‘nieuwe’ Bergensesteenweg omvat oplossingen voor allebei die problemen.

Oplossing: ‘ventwegen’

Ventwegen zijn parallelbanen die naast de hoofdweg liggen en die enkel door klanten van handelszaken en omwonenden worden gebruikt om een parking of een privéterrein op te rijden. Wegen en Verkeer voorziet om ventwegen aan te leggen tussen het kruispunt van de Brusselbaan en dat van de Eugène Ghijsstraat Die zullen het aantal kruisende bewegingen van voertuigen verminderen en zullen de veiligheid en de leefbaarheid ten goede komen.

Volwaardige fiets- en voetpaden

Op de Bergensesteenweg zijn er weinig tot geen fietspaden en zijn de voetpaden in slechte staat. Een prioriteit van Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur is dan ook om veilige, gescheiden fietspaden en comfortabele voetpaden aan te leggen in de hele projectzone. Fietsers en voetpaden zullen in de toekomst ook veilig kunnen oversteken. Daar zullen de nodige middeneilanden voor aangelegd worden.

Gevaarlijke kruispunten: vervroegd aangepakt

De voorbije jaren pakte Wegen en Verkeer al de kruispunten aan van de Lotstraat (2009), de Alsembergsesteenweg (2012) en het kruispunt aan de Makro (2013). In een volgende fase, nog voor de grote herinrichting gebeurt, zal het kruispunt van de Georges Wittouckstraat, ook officieel erkend als gevaarlijk kruispunt, ook veiliger gemaakt worden. Deze werken zullen begin 2015 aanbesteed worden.

Infotentoonstelling

Op 9 oktober vond een infotentoonstelling plaats voor de omwonenden van de Bergensesteenweg. Driehonderd buren en geïnteresseerden konden er de plannen inkijken en vragen stellen aan de projectverantwoordelijken van Wegen en Verkeer.