Herfelingen (Herne): herinrichting van de Steenweg op Asse (N285) over 4 km

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een herinrichting van de Steenweg op Asse (N285) in Herfelingen (Herne) over een afstand van vier km, van aan het kruispunt van de Terlindenstraat tot aan de gewestgrens met Kokejane. AWV zal de weg veiliger maken voor fietsers en de rijweg volledig vernieuwen. AWV heeft op haar investeringsprogramma een bedrag van 4 miljoen euro gebudgetteerd voor de uitvoering van de werken in 2021.  
 
(lees onder het kaartje meer over de verbeteringen die zullen gebeuren) 

ligging projectzone N285 Herne

Over een afstand van vier km plant AWV de de volgende vernieuwingen:

  • veilige fietspaden: verhoogd binnen de bebouwde kom, gescheiden van de rijweg buiten de bebouwde kom 
  • overzichtelijker, veiliger kruispunt aan de Terlindenstraat: de manier waarop dit verwezenlijkt zal worden, is nog niet bekend 
  • beter uitgeruste, comfortabele bushaltes 
  • volledige heraanleg van de rijweg (inclusief de funderingen) 
  • nieuwe verlichting 
  • gescheiden rioleringsstelsel (door Aquafin): er komt een aparte afvoer voor regen- en afvalwater. Dat is beter voor het leefmilieu. 

Er is vandaag nog geen gedetailleerd voorontwerp voor dit project. Er is een consensus over de hoofdprincipes (de hierboven opgesomde verbeteringen), maar waar de fietspaden precies zullen liggen, waar er parkeerstroken aangelegd worden, welke materialen AWV zal gebruiken, etc. is nog niet bekend. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal AWV die bekendmaken via deze webpagina.