Herent: herinrichting Mechelsesteenweg (N26) tussen Omleiding en grens Buken

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert de herinrichting van de Mechelsesteenweg (N26) in Herent uit in twee deelprojecten. Vanaf de tweede helft van 2017 wordt de "Omleiding", het stuk tussen de Mechelsesteenweg en de Tildonksesteenweg aangepakt (deelproject 1) en op langere termijn (huidige planning: 2020/2021) wordt het stuk van de Mechelsesteenweg tussen de nieuwe rotonde en de Bukenstraat aangepakt. 

De N26 is een belangrijke verbindingsweg voor het autoverkeer, maar er wonen ook mensen en er is nood aan betere fietsinfrastructuur. Een belangrijke doelstelling van de herinrichting zal dan ook zijn om betere fietspaden en beveiligde oversteekplaatsen aan te leggen. Ook de riolering en het waterafvoersysteem zullen in het kader van dit project volledig heraangelegd worden. 

Voor meer details: download hier de PowerPoint van de infoavond die op 17 oktober plaatsvond.