Fietspad langs de Lüdenscheidsingel

In 2013 vernieuwde Wegen en Verkeer al het wegdek van de Lüdenscheidsingel. Toen werd het bestaande fietspad vervangen door een busstrook waardoor een deel van de Lüdenscheidsingel vandaag niet over de nodige infrastructuur voor fietsers beschikt.

Dit project wordt heraanbesteed, onder andere omdat de stad Leuven in het kader van het openbaar onderzoek bijkomende voorwaarden stelde voor de uitvoering van het project.  Die voorwaarden betekenden een belangrijke meerkost voor het project, in die mate dat een heraanbesteding zich opdrong.  Zodra er meer informatie is over de timing van het project, zal Wegen en Verkeer daar op deze pagina over communiceren. 

Met de aanleg van het nieuwe fietspad wordt een einde gemaakt aan de bestaande omleiding voor fietsers en biedt Wegen en Verkeer hen opnieuw een veilige en korte fietsverbinding aan tussen het Engels Plein en de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26).

Het fietspad verbindt het Engels Plein en de Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) volledig afgescheiden van het verkeer over een afstand van 1,2 km. Wegen en Verkeer legt het fietspad aan de zijde rijrichting Nieuwe Mechelsesteenweg (N26) aan voor fietsers in beide rijrichtingen. Dit betekent dat het fietspad naast en onder de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest ligt. Ook wordt het fietspad nog een stuk doorgetrokken in de richting van het Artoisplein.