Een oplossing voor de N8 Ieper-Veurne

De Vlaamse overheid wil het verkeer op de N8 Ieper-Veurne vlotter en veiliger laten verlopen. De voorbije jaren werden verschillende voorstellen uitgedacht. Om uiteenlopende redenen werden ze niet gerealiseerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zoeken nu opnieuw naar een oplossing. Dit doen we samen met de gemeentebesturen van Ieper, Vleteren, Lo-Reninge, Alveringem en Veurne. Maar ook met alle betrokken belangengroepen, middenveldorganisaties, politieke partijen en het bewonersplatform ‘Geen streep door de Westhoek’.

Zo hopen we dat de contouren van een breed gedragen compromis voor de N8 Ieper-Veurne zichtbaar worden.

Ook de bewoners van de vijf dorpen langs de N8 Ieper-Veurne (Brielen, Elverdinge, Woesten, Oostvleteren en Hoogstade) zijn betrokken partij. Als geen ander kennen ze de lokale situatie en kunnen ze de Vlaamse overheid leren hoe zij de verkeersleefbaarheid in hun dorp ervaren.

Via een onlinebevraging (www.bevraging-N8.be) krijgen alle meerderjarige inwoners van de bovenvermelde dorpen tot vrijdag 15 september 2017 de kans om hun mening over de verkeersleefbaarheid in hun eigen dorp te laten horen. Zij kregen ondertussen een persoonlijke brief in de bus met wat extra uitleg en een unieke persoonlijke code.

De bevraging start met een kort introductiefilmpje dat u hieronder kunt zien. De resultaten van de onlinebevraging zijn een belangrijk element in de verdere dialoog over de toekomst van de N8 Ieper-Veurne. Ze worden, samen met de resultaten van de dialoog met alle belanghebbenden, eind november 2017 bekendgemaakt.