Aanleg nieuwe verbindingsweg in Herselt (N19-N212)

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een verbindingsweg tussen de rotonde aan de Westerlosesteenweg (N19) en de Blaubergsesteenweg (N212) in Herselt. Die verbinding zal doorgaand verkeer uit het centrum weghouden, waardoor het er veel minder druk wordt. Zo zullen de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de dorpskern er sterk op vooruitgaan.

 

 

 

Minder verkeersdrukte

De aanleg van de verbinding tussen de rotonde aan de Westerlosesteenweg en de Blaubergsesteenweg vormt het sluitstuk van de werken voor de doortocht in Herselt. Dankzij de verbinding zal doorgaand verkeer tussen Westerlo/Herentals en Averbode uit het centrum van Herselt wegblijven, waardoor de verkeersdruk er afneemt. Tegelijk kunnen de verkeerslichten verdwijnen op het kruispunt van de Blaubergsesteenweg en Dorp. Resultaat? Vlotter verkeer en minder files in het centrum, waar ook zwakke weggebruikers veel beter af zullen zijn.

Veiliger en leefbaarder centrum

Naast de aanleg van de verbindingsweg zullen er ook ingrepen gebeuren voor een betere leefbaarheid. Wonen in het centrum? Er fietsen of stappen? Het wordt veiliger en aangenamer. Daarvoor wordt het kruispunt van de Blaubergsesteenweg en de Molenbergstraat heringericht met een overrijdbare middengeleider en veilige oversteekplaatsen. Om sluipverkeer te ontmoedigen in de Molenbergstraat wordt de toegang tot de straat omgevormd tot een aantrekkelijk groen plein.

Wanneer in uitvoering?

De uitvoering van het project is nog niet voor meteen. Zo dienen er nog verschillende procedures doorlopen te worden. Van zodra er meer informatie beschikbaar is, zal het Agentschap Wegen en Verkeer hier tijdig en uitgebreid over communiceren.