Werken Turnhoutsepoort: maatregelen om hinder aan Stenenbrug te verlichten

Sinds maandag 13 maart vinden in de marge van de werken aan de Turnhoutsepoort nutswerken plaats aan de Stenenbrug (N116). Deze werken zorgden de afgelopen dagen voornamelijk tijdens de avondspits voor heel wat bijkomende hinder. Om de hinder zoveel mogelijk in te perken worden er een aantal maatregelen genomen. Daarnaast zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook een aantal ingrepen uitvoeren om het fietscomfort en de verkeersafwikkeling aan de Noordersingel te verbeteren. 

Donderdagavond ergste hinder achter de rug

Om de hinder zoveel mogelijk in te perken en het verkeer vlotter te laten verlopen, zijn er na overleg met de betrokken partners een aantal maatregelen genomen:

  • Op de Turnhoutsebaan wordt de werfzone voorlopig verwijderd zodat het gewone verkeer niet meer over de tram- en busbaan moet rijden.
  • Vanaf donderdagavond 16 maart om 16u wordt de Stenenbrug tussen de Engelselei en de Singel terug opengesteld voor dubbelrichtingsverkeer. In de rest van de Stenenbrug, tussen de Engelselei en de Turnhoutsepoort, zal vanaf dan enkel gewerkt worden tussen 7u 's ochtends en 16u 's avonds. 's Nachts en in het weekend zal het verkeer terug normaal kunnen rijden. Tramverkeer blijft voorlopig via de Engelselei rijden (stadinwaarts via Stenenbrug). De bussen staduitwaarts rijden tot dinsdag 21 maart enkel via de Turnhoutsebaan.
  • Vanaf dinsdag 21 maart zijn de werken op de Stenenbrug afgerond en rijden trams opnieuw via de Stenenbrug.
  • Vanaf dinsdagochtend 21 maart om 7u tot vrijdagavond 24 maart om 15u worden er nutswerken uitgevoerd op de Turnhoutsebaan juist voor de splitsing met de Stenenbrug. Verkeer rijdt hier dan gemengd.

Ingrepen Turnhoutsepoort

AWV zal op korte termijn ook enkele maatregelen uitvoeren op de Noordersingel:

  • Verbetering van de fiets- en voetgangersvoorzieningen ter hoogte van de Turnhoutsebaan extra muros.
  • Bijkomende markeringen voor fietsers en auto's om de verkeerssituatie duidelijker te maken.
  • Verbreding van de oversteken waar mogelijk.

Tot slot onderzoekt AWV nog een aantal maatregelen, onder meer om de afstelling van de verkeerslichten en de veiligheid van de fietsers te verbeteren.