Werken op Antwerpse ring/E17 en R2 dag eerder klaar

Zondagochtend terug normale verkeerssituatie

Sinds vrijdagavond vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek op de E17 in de richting van Gent en op de R2 ten zuiden van de Beverentunnel. De werken zorgden voor ernstige hinder op de Antwerpse ring. Het goede nieuws is echter dat die hinder van kortere duur zal zijn dan voorzien. Beide werken zijn immers zeer voorspoedig verlopen. Op minder dan 24 uur tijd is 8500 m² asfalt vernieuwd. Vanavond en vannacht moet het asfalt nog afkoelen maar kunnen op de Ring wel al twee rijstroken opengesteld worden in plaats van één zoals eerder voorzien. Zondagochtend rond 10u zullen alle rijstroken terug vrij zijn. Hiermee zijn de werken bijna een dag eerder klaar dan gepland.