Vliegveldlaan (N759), Sint-Truiden: Aanpassing oversteekplaats

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in Sint-Truiden de fietsoversteekplaats op de Vliegveldlaan (N759) ter hoogte van Geelstraat aan de zijde van Brustem-Dorp herinrichten. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat de fietsers de gewestweg veiliger kunnen oversteken. 
Door middel van een fietssluis zullen de fietsers niet alleen veiliger in 2 keer de gewestweg kunnen kruisen, maar ook automatisch beter gepositioneerd staan om het aankomende verkeer goed te kunnen zien. 
De aannemer zal zowel de middengeleider als de aansluitingen van de fietspaden aanpassen en het zebrapad voor voetgangers verwijderen. Deze laatsten kunnen gebruik blijven maken van het zebrapad aan de overzijde van de Geelstraat.

Het agentschap laat deze werken tijdens de krokusvakantie uitvoeren zodat de hinder beperkt blijft. De aannemer zal buiten de spitsuren 1 rijstrook innemen. Het verkeer op de Vliegveldlaan kan dan door middel van tijdelijke verkeerslichten beurtelings langs de werfzone rijden. De Geelstraat blijft open.