Vlaamse overheid werkt fietsverbinding Tervuren-Brussel af

Op 17 mei 2017 start de Vlaamse overheid met de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Tervurenlaan (N3) in Tervuren. Over een afstand van 2,5 km, van aan de rotonde “Jazzfontein” tot aan de grens met het Brussels Gewest, komen er vrijliggende, comfortabele fietspaden langs beide kanten van de monumentale bomenlaan.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts: “Naast de herinrichting van de Leuvensesteenweg, waar we in 2015 gericht investeerden in veilige en comfortabele fietspaden, werken we nu verder tot aan de grens met Brussel. Fietsen vanuit Tervuren naar Brussel wordt nu een veel aantrekkelijker alternatief voor de Vlamingen die de files beu zijn. Kijk naar de fietsostrades van de Kanaalroute tussen Vilvoorde en Halle en de onder pendelaars populaire HST-route tussen Zaventem en Leuven: het is met hoogwaardige fietsinfrastructuur op de belangrijke verbindingsassen naar Brussel dat we de Vlaming uit de Rand zullen overtuigen om ook tijdens de week de fiets te nemen."

Zie www.wegenenverkeer.be/tervuren voor meer informatie over de werken

Toonbeeld van combimobiliteit

Met 15 à 20.000 voertuigpassages per dag is de Tervurenlaan een van de grote verbindingsassen tussen Vlaanderen en Brussel. Na de investering van 4 miljoen euro in de herinrichting van de Leuvensesteenweg (in het verlengde van de Tervurenlaan), waar de Vlaamse overheid in 2015 de weg niet alleen volledig vernieuwde, maar ook nieuwe fietspaden en een busbaan aanlegde, maakt de Vlaamse overheid het werk nu af tot aan de grens met Brussel.

Ben Weyts: “Minder auto’s en meer fietsers, bus- en tramreizigers op grote verkeersassen zoals de Tervurenlaan, dat is de bedoeling. Maar je bekeert de werkende Vlaming niet tot de fiets of de bus door met een vingertje te zwaaien. Daarom investeer ik hier in waardige alternatieven. Dit project is dan ook een toonbeeld van combimobiliteit, want naast de nieuwe fietspaden maken we ook werk van veilige overstapinfrastructuur voor de tramreizigers. Ook wat dat betreft trekken we trouwens de lijn door van de Leuvensesteenweg: daar legden we in 2015 al een busbaan en een verbeterde toegang naar de pendelparking aan.

Veilige kruispunten  

De Vlaamse overheid maakt van de werken gebruik om enkele kruispunten veiliger te maken. Het kruispunt met de Oppemlaan wordt aangepast, zodat automobilisten die vanuit Tervuren komen en de Oppemlaan rechtsaf willen indraaien, dat voortaan alleen kunnen doen als de fietsers rood licht hebben. Het kruispunt van de Brusselsesteenweg wordt volgens hetzelfde principe van conflictloze verkeerslichtenregeling en aparte afslagstroken heringericht en ook daar wordt de ligging van het kruispunt aangepast. Door de twee kruispunten compacter te maken worden automobilisten ook gedwongen om trager te rijden en verbetert de zichtbaarheid van de voetgangers en fietsers. In de Albertlaan wordt enkelrichtingsverkeer ingevoerd: automobilisten zullen daar alleen nog vanuit de Albertlaan de Tervurenlaan kunnen inrijden. Ook dat is veiliger voor de fietsers (die zelf nog altijd de Albertlaan in beide rijrichtingen zullen kunnen blijven gebruiken).  

Veilige fietspaden voor scholieren

Aan beide kanten van de Tervurenlaan komen er eenrichtingsfietspaden in asfalt van twee meter breed. Enkel het stuk fietspad tussen de Jazzfontein en het de kruispunt van de Oppemstraat aan de noordkant van de Tervurenlaan zal in de twee richtingen gebruikt kunnen worden. De leerlingen van het Heilig Hartcollege zullen daardoor voortaan zonder over te steken in de richting van het Afrikamuseum en Bertem kunnen fietsen. Aan de zuidkant van de Tervurenlaan, in de Hippolyte Boulengerlaan, ligt het Koninklijk Atheneum van tervuren. Ook de leerlingen van deze school die langs de Tervurenlaan naar huis fietsen, zullen dat voortaan veiliger kunnen doen.  

Multimodaal knooppunt Brusselsesteenweg

Het kruispunt van de Tervurenlaan en de Brusselsesteenweg wordt een volwaardig multimodaal knooppunt. De oversteekplaatsen worden veiliger en comfortabeler en er wordt ruimte gecreëerd voor een overdekte fietsenstalling. Trams en bussen krijgen ook voorrang door de nieuwe, slimme verkeerslichten. Als er op de Tervurenlaan een tram aankomt, zullen de verkeerslichten automatisch op groen springen en ook de schoolbussen die vanuit de Brusselsesteenweg komen en op de Tervurenlaan willen invoegen, zullen voorrang krijgen.  

1100 nieuwe bomen

Waar vandaag langs de Tervurenlaan kastanjelaars staan, worden vrijliggende fietspaden aangelegd. In de plaats van die bomen, maar iets meer naar de buitenkant van de weg, zal Wegen en Verkeer rode paardekastanjes planten. Ook de bomen in de middenberm worden vervangen door rode paardekastanjes. Die beslissing is genomen omdat veel van de bomen aangetast zijn door de mineermot. De rode paardekastanje is beter bestand tegen de mineermot. Het gaat in totaal over 1100 bomen die vervangen moeten worden. Wegen en Verkeer bekijkt momenteel nog met de aannemer de planning van het vellen van de oude bomen en het aanplanten van de nieuwe bomen. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we daar een volgend persbericht over verspreiden.  

Verkeer blijft mogelijk, centrum blijft bereikbaar  

Werken aan de weg kan niet zonder hinder. Tijdens de werken zal er maar een rijstrook per rijrichting open zijn en er zal een snelheidsbeperking van 50 km/u gelden. Wegen en Verkeer zorgt er wel voor dat tijdens de werken het verkeer in beide rijrichtingen kan blijven rijden en het centrum van Tervuren blijft de hele tijd bereikbaar. De hinder zal dus veel beperkter zijn dan tijdens de grote herinrichting van de Leuvensesteenweg in 2015.  Voor meer informatie over de fasering van de werken: zie www.wegenenverkeer.be/tervuren.