Vier dagen hinder door groenwerken langs E313 en enkele op- en afritcomplexen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert van donderdag 5 tot en met zondag 8 februari 2015 bermonderhoud uit op verschillende locaties langs de E313 tussen Ranst en Geel. Ter hoogte van de mobiele werf beschikt het verkeer op de snelweg maar over één rijstrook. Daarnaast vinden er ook groenwerken plaats op verschillende op- en afritcomplexen van de E313. Om die werken veilig te kunnen uitvoeren, worden bepaalde op- en afritten tijdelijk afgesloten.

Winst voor natuur én voor verkeersveiligheid

Hakhoutbeheer is een bijzondere vorm van terugzetten van bomen en struiken. Het groen naast de E313 wordt tot net boven de grond gesnoeid, zodat het daarna weer snel kan uitschieten tot een jong en dicht groenscherm. Het snoeien kan op het eerste gezicht drastisch lijken, maar over enkele maanden zullen alweer nieuwe scheuten uit de stompen en wortels tevoorschijn komen.

Naast de verrijking van het ecosysteem in de bermen zorgt hakhoutbeheer ook voor een betere lokale verkeersveiligheid. Oude, afgestorven bomen kunnen immers omvallen of ontworteld raken bij felle windstoten. Ze kunnen dan op de weg terechtkomen en een gevaar vormen voor de weggebruikers. Met hakhoutbeheer worden zulke risico’s vermeden. Meer informatie over hakhoutbeheer vindt u op: www.hakhoutbeheer.be.

Fasering

De werken worden uitgevoerd in de periode van donderdag 5 tot zondag 8 februari. Om de hinder te beperken worden zij gespreid over verschillende fases.

Op donderdag en vrijdag wordt er gewerkt op de op-en afrittencomplexen van Geel-Oost en Herentals-Oost, waarbij deze tijdelijk dicht gaan.

Tijdens het weekend zijn mobiele werven aan slag op de E313 tussen Ranst en Geel, in beide richtingen. De mobiele werf neemt plaatselijk de rechterrijstrook en de pechstrook in. De E313 blijft altijd open voor het verkeer, maar ter hoogte van de mobiele werf beschikt het verkeer maar over één rijstrook, wat hinder kan veroorzaken.

Op zondag wordt bovendien ook de oprit Massenhoven richting Antwerpen afgesloten.

Een gedetailleerde fasering vindt u hier:

  • Fase 1: complex Herentals-Oost (nr.22) en complex Geel-Oost (nr. 24) richting Hasselt

Op- en afrit tegelijkertijd afgesloten op 5 en 6 februari in de voormiddag.

  • Fase 2: complex Geel Oost (nr. 24) en complex Herentals-Oost (nr.22) richting Antwerpen

Op- en afrit tegelijkertijd afgesloten op 5 en 6 februari in de namiddag wanneer fase 1 afgewerkt is.

  • Fase 3: E313 van Ranst tot Massenhoven en Grobbendonk tot Geel-West richting Hasselt

Mobiele werf met inname van rechterrijstrook en pechstrook op zaterdag en zondag 7 en 8 februari van 7 uur tot 18 uur.

  • Fase 4: E313 van Geel-Oost tot Ranst richting Antwerpen

Mobiele werf met inname van rechterrijstrook en pechstrook op zaterdag en zondag 7 en 8 februari van 7 uur tot 18 uur.

  • Fase 5: oprit Massenhoven richting Antwerpen

Oprit Massenhoven (nr. 19) richting Antwerpen afgesloten op zondag 8 februari van 7 uur tot 17 uur.

Het tijdelijk afsluiten van de op- en afritten wordt op voorhand bekend gemaakt door vooraankondigingsborden aan het begin van iedere op- en afrit. De mobiele signalisatieborden met LED-panelen worden komend weekend geplaatst. De aannemer en AWV doen hun uiterste best om de verkeershinder tot een minimum te beperken.