Vernieuwing kruispunt gemeenteplein in Huldenberg toegelicht op infoavond

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt van 16 augustus tot en met 29 september het kruispunt ter hoogte van het gemeenteplein in Huldenberg. Gisterenavond stelden de projectingenieurs het project voor aan de inwoners en handelaars van Huldenberg. Tijdens de werken blijven de handelaars bereikbaar en blijft parkeren op het gemeenteplein mogelijk. Meer informatie over het project vindt u via www.wegenenverkeer.be/huldenberg.

Veiliger kruispunt in centrum Huldenberg

Wegen en Verkeer voert van 16 augustus tot en met 29 september werken uit aan het kruispunt van de R. Borremansstraat en De Peuthystraat (N253) met de Elzasstraat en de A. Goossensstraat in Huldenberg. Dit is het kruispunt ter hoogte van het gemeenteplein in het centrum van Huldenberg. Wegen en Verkeer maakt het kruispunt veiliger voor zachte weggebruikers en mindervaliden door verkeerslichten, blindegeleidetegels en tactiele elementen te plaatsen en door verbeteringen uit te voeren aan de oversteekplaats. Met deze ingreep wordt ervoor gezorgd dat mindervaliden het Centrum (Ganspoel) voor Blinden en Slechtzienden beter kunnen bereiken. Daarnaast worden de betonstraatstenen vervangen door een rijweg in asfalt en worden de bushaltes vernieuwd.

Inwoners en handelaars geïnformeerd op infoavond

Wegen en Verkeer stelde gisteren het project voor aan de inwoners en handelaars uit Huldenberg op een infoavond. De projectingenieurs lichtten de aard van de werkzaamheden toe, gaven de vooropgestelde fasering mee en bespraken de impact van de werken op het verkeer.  

Centrum blijft bereikbaar

Tijdens de werken blijft het centrum van Huldenberg en de bijhorende handelszaken altijd bereikbaar voor het verkeer. Om dit mogelijk te maken deelt Wegen en Verkeer het kruispunt op in twee helften zodat er altijd maar aan één helft wordt gewerkt. Parkeren blijft altijd mogelijk op het gemeenteplein zodat de handelszaken op wandelafstand (200 m) bereikbaar blijven.