Vernieuwde Herseltsesteenweg (N19) terug open voor verkeer

Vanaf vandaag kan het verkeer weer over de Herseltsesteenweg in Aarschot. Gisteren werd de nieuwe asfalt toplaag aangebracht en dat betekende meteen het einde van twee jaar werken aan de Herseltsesteenweg. De steenweg werd in twee fasen grondig heringericht door het Agentschap Wegen en Verkeer, Riopact en de stad Aarschot. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts: “We hebben 5,5 miljoen euro geïnvesteerd in veiliger verkeer voor de meest kwetsbare weggebruikers. De fietspaden zijn nu breder en veiliger, er zijn oversteekplaatsen, stoepen én de nodige verlichting. Goed nieuws voor de schoolgaande jeugd van de nabijgelegen scholen Hoogvlieger en Ourodenberg”. Riopact greep de heraanleg van de Herseltsesteenweg aan om tegelijkertijd ook het verouderde rioleringssysteem te vernieuwen.

Met de herinrichting en de focus op vrijliggende fietspaden wou Wegen en Verkeer de weg veiliger maken en de zachte weggebruikers beter beschermen. Ondanks de snelheidsbeperking werd er immers te hard gereden en dat kwam mede door het karakter van de weg. Dat terwijl de Herseltsesteenweg een belangrijke toegangsweg is voor de scholen Hoogvlieger en Vrije Basisschool Ourodenberg.

Werken uitgevoerd in twee fasen

Vanaf juni 2017 (fase 2) werd er gewerkt tussen de Ter Heidelaan (R25) en het kruispunt met de Kerkstraat. Ook in de Ourodenbergstraat en de Kerkstraat werd gewerkt tot het kruispunt met de Oude Mechelsebaan. Er werden aanliggende fietspaden, voetpaden en nieuwe bushalten voorzien die werden ingepast in de omgeving van de kerk, het kerkhof en de scholen. De parkeerplaatsen rond deze locaties werden hierbij aangepakt. Eerder (fase 1) werd er gewerkt tussen de Heilaakstraat en Ter Heidelaan (R25). Daarbij stond de aansluiting met de herinrichting ter hoogte van het Damiaaninstituut centraal. Het aanliggende fietspad sluit hier aan op de fietspaden van de Waterstraat en de Grote Laakweg. Daarnaast werd een aansluiting met de fiets- en voetgangerstunnel naar de Liersesteenweg voorzien. De bushaltes op de Herseltsesteenweg werden aangepast aan de huidige normen en er werd een voetpad voorzien.