Veiligheidsmaatregelen voor viaduct Gentbrugge tot renovatie

Eind december 2018 nam het Agentschap Wegen en Verkeer een reeks veiligheidsmaatregelen om risicozones aan de onderzijde van het viaduct van de E17 in Gentbrugge te beveiligen. In de aanloop naar de sanering van het viaduct volgend jaar worden de ingrepen nog uitgebreid om de periode tot de renovatie van het viaduct op een veilige manier te overbruggen. Als alle maatregelen in voege zijn, zal het volledige viaduct ofwel beveiligd zijn met netten ofwel afgesloten zijn voor publiek. De werken starten zondag aan de Brusselsesteenweg. 
 

Nieuwe veiligheidsmaatregelen

Eind vorig jaar gingen de P+R-parking, de stelplaats van De Lijn en alle braakliggende zones onder het viaduct al dicht. Deze zones blijven ook afgesloten. Alle zones in de buurt van de pijlers van het viaduct zijn ondertussen beveiligd met netten of afgesloten. AWV breidt de beveiliging met netten nu uit naar alle zones waar weggebruikers het viaduct kunnen dwarsen. Concreet gaat het over de Brusselsesteenweg, De H. Pirennelaan, de Braemkasteelstraat, de Jozef Wauterstraat en de Van Swedenlaan. Dit zijn voorzorgsmaatregen tot de renovatie van het viaduct. In afwachting van de netten kunnen alle onderdoorgangen open blijven. 
 

Verkeerssituatie tijdens de werken

Op zondag 20/1 van 8u tot 13u gaat de Brusselsesteenweg in beide richtingen dicht ter hoogte van het viaduct. Enkel fietsers en voetgangers zullen onder het viaduct door kunnen. De tram zal niet doorrijden tot in Melle, maar zijn laatste halte hebben aan Gentbrugge Stelplaats. Ook de bussen rijden om. Alle omleidingsinfo is te vinden op delijn.be. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de E17 met keerbewegingen aan de op- en afrit UZ Gent en Destelbergen.

In de week van 21/1 sluiten we de N9 enkel 's nachts en in één richting af. Verkeer blijft mogelijk aan de kant waar niet gewerkt wordt. In de andere richting wordt opnieuw omgereden via de E17. Deze verkeerssituatie blijft een drietal nachten in voege. Daarna schuiven de werken richting Van Swedenlaan. Alle onderdoorgangen gaan achtereenvolgens dicht met lokale omleidingen of beurtelings verkeer.  

Alle info over de veiligheidsmaatregelen en de omleidingen is te vinden op www.wegenenverkeer.be/gent.

Waarom kan de renovatie niet vroeger?

In 2020 en 2021 ondergaat het 1.6 km lange viaduct van Gentbrugge een grondige renovatie. Aan de bovenkant van het viaduct wordt het wegdek, de voegen en de waterdichting aangepakt. Aan de onderzijde van het viaduct zal alle betonschade hersteld worden.

Deze werken vooruit schuiven is helaas niet mogelijk. Het studiewerk dat kwaliteitsvol werk moet garanderen en de aanbestedingsprocedure die de werken voorafgaan, vergen tijd. Bovendien moeten de werken uitgevoerd worden tussen mei en september, de warmste en droogste maanden van het jaar.