Veilige fietsoversteek en vernieuwde bushaltes aan Albertknoop Lanaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt op de 2e Carabinierslaan (N2) in Lanaken een veilige fietsoversteek en vernieuwde bushaltes aan. Deze locatie ligt aan het Limburgs toeristisch fietsroutenetwerk vlakbij de grens met Nederland en zal in de toekomst aansluiten op een nieuwe fietsverbinding van de grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling Albertknoop
De werkzaamheden starten op maandag 18 februari en zouden tegen begin april klaar zijn.
 

Op de N2 wordt gebruik gemaakt van het middelste van drie rijvakken om een middengeleider aan te leggen ter hoogte van de steenfabriek. Zo wordt ook een veilige fietsoversteek gerealiseerd ter hoogte van het tankstation. Fietsers kunnen er in de toekomst veilig in twee keer oversteken. Aan de zuidzijde van de N2 komt een dubbelrichtingsfietspad, dat het nieuwe oversteekpunt verbindt met het toeristisch fietsroutenetwerk langs het kanaal. 

Enige verkeershinder vanaf eind februari

De eerste voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen (waterleiding, telecom,...) in de bermenstarten op 18 februari 2019 en duren een tweetal weken. Hierbij zal de hinder beperkt blijven. Vanaf eind februari starten aansluitend ook de infrastructuurwerken, die ongeveer een maand in beslag zullen nemen. Hierbij zal er enige verkeershinder optreden. 

Minderhinder-maatregelen: versmalde rijstroken 

Fietsers kunnen de werfzone blijven passeren. Ook het gemotoriseerd verkeer blijft tijdens de infrastructuurwerken steeds in beide richtingen mogelijk, over versmalde rijstroken.


 

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'