Vanaf 25 februari één rijstrook op E34/N49 aan brug Stroomstraat in Assenede

Op maandag 25 februari start de laatste fase van de werken aan de brug Stroomstraat in Assenede. Sinds maart 2018 bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer daar aan een nieuwe brug over de E34/N49, ter vervanging van het kruispunt van de E34/N49 met de Stroomstraat. Op 25 februari gaat het kruispunt definitief dicht. Op de E34/N49 is er vanaf dan één rijstrook open in elke richting. De situatie blijft zo tot aan het einde van de werken. Als alles vlot verloopt is dat begin mei. Voor de veiligheid geldt er aan de werfzone een snelheidsbeperking van 70km/u. 

Wat houden de werken in?

De nieuwe brug kadert in de ombouw van de E34/N49 tot autosnelweg. De komst van de brug en de afsluiting van het kruispunt dragen bij tot vlotter en veiliger verkeer op de expresweg. In de laatste fase werkt de aannemer de brug wordt verder af. De leuningen worden geplaatst en het brugdek krijgt een toplaag in asfalt. Ook de toegangswegen naar de brug krijgen een toplaag in asfalt. Het kruispunt met de Stroomstraat wordt verder aangepast en gaat definitief dicht. Deze werken duren tot begin mei. 

Verkeerssituatie van 25 februari tot begin mei 2019

Het verkeer op de E34/N49 rijdt over één rijstrook in elke richting via een doorsteek door de middenberm.
Het kruispunt aan de Stroomstraat gaat nu definitief dicht voor alle verkeer. Ook fietsers en voetgangers kunnen niet meer oversteken totdat de brug volledig klaar is. De omleiding voor gemotoriseerd verkeer loopt via de kruispunten met de Vaarstraat en Oosthoek.

U leest alles over deze werf op www.wegenenverkeer.be/assenede