Vanaf 19 augustus verkeer Plantin en Moretuslei stadinwaarts opnieuw op één rijstrook

Riolerings- en wegenwerken Plantin en Moretuslei van start

Vanaf 19 augustus wordt er opnieuw gewerkt op de Plantin en Moretuslei. Niet alleen de nutswerken gaan dan verder, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start dan ook met de rioleringswerken. Het verkeer op de Plantin en Moretuslei moet door de rioleringswerken tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat over één rijstrook rijden richting de stad. Ook in de andere richting zal er hinder zijn door de nutswerken, die tussen de Charlottalei en de Provinciestraat een rijstrook innemen.

 

Start rioleringswerken Plantin en Moretuslei
Op 19 augustus geven we het startschot voor de hoofdwerken langs de Plantin en Moretuslei. Net zoals bij de nutswerken starten we ook met de rioleringswerken aan de noordzijde van de weg, tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat. We leggen over de volledige lengte van de Plantin en Moretuslei een nieuwe riolering aan. Vervolgens wordt de volledige weg vernieuwd van gevel tot gevel: voetpaden, fietspaden, parkeerstroken en de rijweg.
 
Om veilig te werken zal stadinwaarts het fiets- en voetpad, de parkeerstrook en een deel van de rechterrijstrook werfzone worden. Het verkeer stadinwaarts moet daardoor vanaf maandag over één rijstrook rijden. Fietser volgen een omleiding via de achterliggende straten, dezelfde omleiding die ook al tijdens de nutswerken geldde. Voetgangers kunnen steeds langs de werken passeren.

Nutswerken gaan verder aan zuidkant
Tegelijkertijd gaan maandag de nutswerken verder. De nutsmaatschappijen zijn al enkele maanden bezig met het vernieuwen van hun kabels en leidingen voor gas, electricteit, water en telecom. In de eerste helft van het jaar zijn in de volledige zone tussen de Wilrijkstraat en de Van Immerseelstraat de nutsleidingen vernieuwd. Volgende week starten ze eerst aan de zuidkant van de Plantin en Moretuslei tussen de Van Den Nestlei en de Charlottalei en vervolgens terug aan de noordkant tussen de Van Immerseelstraat en de Quinten Matsijslei (midden september tot eind oktober).
 
Op de Plantin en Moretuslei zal er van 19 tot 30 augustus staduitwaarts slechts één rijstrook beschikbaar zijn tussen het stadspark en de Provinciestraat. We voorzien langs de werfzone, op de afgesloten rijstrook, een afgeschermde corridor voor de fietsers, zodat zij geen omleiding moeten volgen.


 
Werken complex Borgerhout op schema
Ook de werken aan het oprittencomplex Borgerhout zijn nog in volle gang. 1 juli, bij het begin van de zomervakantie startte AWV er met de grondige renovatie van de brug over de snelweg. Op de brug is er daardoor tot eind augustus 2019 geen verkeer mogelijk richting de stad. Ook afrit 3 Borgerhout is tot dan afgesloten. De rijstroken richting Deurne zijn wel open voor het verkeer. De renovatiewerken zitten op schema. Deze zomer renoveren we de noordkant van de brug, volgend jaar pakken we tijdens de zomervakantie de zuidkant onder handen.

Meer info
De meest actuele info over de werken op de Plantin en Moretuslei is steeds terug te vinden via www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus

Info Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.