Twee weekends werken op R4 in Destelbergen

Vanaf vrijdag 15 september werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan twee bruggen over de R4 in Destelbergen. Het verkeer op de R4 zal telkens van vrijdagavond 21u tot maandagmorgen 5u over één rijstrook rijden. Om de hinder op de R4 zo veel mogelijk te beperken, voert de aannemer deze werken tijdens 2 weekends uit. Maandagmorgen voor de spits zijn de werken klaar. 

Wat houden de werken in?

De renovatie van de brug van de Steenvoordestraat en de Wellingstraat over de R4 in Destelbergen waren opgestart in het voorjaar van 2017. De aannemer moet enkel nog een beschermende laag aanbrengen aan de onderkant van de bruggen. Hij werkt tegelijkertijd aan beide bruggen en voert deze werken uit in twee opeenvolgende weekends. Deze werken zijn weersafhankelijk. Indien een weekend niet kan doorgaan, wordt het daaropvolgende weekend gewerkt.

Twee weekends: 1 rijstrook op R4

Het verkeer op de R4 in Destelbergen ter hoogte van de brug van de Steenvoordestraat en de brug van de Wellingstraat  moet over 1 rijstrook in elke richting. Deze situatie gaat in op vrijdagavond 15/09 van 21u tot maandagochtend 18/09 om 5u (voor de spits).  Het daaropvolgend weekend worden de werken volgens hetzelfde scenario uitgevoerd. Er wordt gewerkt van vrijdag 22/09 vanaf 21u 's avonds tot 25/09 maandagochtend 5u. 

Minder hinder

Om de hinder voor de weggebruikers zo veel mogelijk te beperken, werkt de aannemer in het weekend. De uitvoeringstermijn is uiterst kort.