Turnhoutsepoort is nu groene en fietsvriendelijke toegangspoort tot stad

Gisteren hebben het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, de Stad Antwerpen en Rio-Link de vernieuwde Turnhoutsepoort officieel ingehuldigd met een korte fietstocht en een hapje en drankje voor omwonenden en fietsers. De werken aan de Turnhoutsepoort zijn volledig volgens schema afgerond, de vernieuwde poort is af. Deze toegang tot de stad is voor àlle weggebruikers veiliger en comfortabeler dan voorheen. De verschillende projectpartners bedanken omwonenden en passanten voor hun begrip en geduld tijdens de werken. 

Een veilige toegang tot de stad

In februari 2017 zijn de werken aan de Turnhoutsepoort gestart. Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Antwerpen, De Lijn en Rio-link sloegen de handen in elkaar om deze toegangspoort tot de stad zo veilig mogelijk te maken.
“Een gescheiden auto- en fietspoort, het ondergronds duiken van tram 10, vrijliggende, comfortabele dubbelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de Noordersingel en een fietspassage onder de E313 maken van de Turnhoutsepoort een fietsvriendelijke poort", verduidelijkt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Ook het autoverkeer haalt voordeel uit deze vernieuwingen. Zo werd de Noordersingel tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan heraangelegd en zijn de kruispunten nu veel overzichtelijker en veiliger.”

Groene poort

Extra beplantingen en nieuwe groenvoorzieningen maken de omgeving van de poort bovendien veel groener en opener. Tussen de Noordersingel en de Ring worden nieuwe beplantingen aangelegd. Ook op de berm tussen de Noordersingel en de sporen komt er in het voorjaar meer groen. Zo ontstaat er een ecologische verbinding tussen de verschillende groene ruimtes en een groene poort naar de stad. De aanleg hiervan zal de komende maanden nog verder lopen, zij het zonder hinder voor het verkeer.

De nieuwe Turnhoutsepoort in cijfers

  • Kostprijs: 6.591.000 € excl. BTW - 7.975.110 euro incl BTW
  • Km nieuw fietspad: 3 km
  • M² nieuw wegdek: 31000 m²
  • Aantal nieuwe bomen: 352 stuks
  • Manuren: ongeveer 30.000

Werken volledig op schema

De werken aan de Turnhoutsepoort zijn volledig op schema afgerond. De voorbije dagen werden nog de laatste werken uitgevoerd. Zo werden tijdelijke doorsteken door de middenberm opgebroken en finaal heraangelegd, en de fiets- en voetpaden lokaal afgewerkt. De laatste signalisatie werd vanmorgen verwijderd waardoor het verkeer vanaf vandaag ongehinderd over de volledig vernieuwde kruispunten kan.

Bedankt voor begrip

Werken van dergelijke omvang op één van de drukste verkeersassen van de stad kan niet zonder hinder. De projectpartners hebben getracht de hinder zoveel mogelijk te beperken door een aangepaste fasering, uitgebreide signalisatie en doorgedreven communicatie maar het staat buiten kijf dat iedereen blij is dat de werken voorbij zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer bedankte passanten en omwonenden voor hun geduld door een warm drankje en een wafel aan te bieden.