Tongerse omleidingswegen zetten stappen

De omleidingswegen rond Tongeren moeten het doorgaand verkeer en vrachtverkeer rond de stad leiden, in plaats van erdoor. Op termijn wordt zo ook een herinrichting van de wallen rond het stadscentrum mogelijk.  Om de Tongenaren te informeren over de stand van zaken van deze projecten, organiseert de stad Tongeren op 5 december een doorlopend infomoment in AC Praetorium. Experts van het Agentschap Wegen en Verkeer, opdrachtgever van de projecten, zijn aanwezig om toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Verkeer weren uit het centrum van Tongeren
Om het verkeer weg te houden uit het centrum, komt er een omleidingsweg die het verkeer rond de stad leiden. Het eerste deel van de omleidingsweg, de noordoostelijke, loopt van de Bilzersteenweg naar de Maastrichtersteenweg. Het tweede deel, de zuidoostelijke omleidingsweg, vormt de verbinding tussen de Maastrichtersteenweg en de Luikersteenweg via industriezone Overhaem. An Christiaens, waarnemend burgemeester van Tongeren, legt uit: “De omleidingswegen zijn enorm belangrijk voor onze stad. Nu rijdt al het zwaar vrachtverkeer dat naar Overhaem moet, over de wallen en langs het station. Met alle negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid van dien. Eens de omleidingswegen er liggen, kunnen we ook werk maken van een grondige herinrichting van de wallen, met meer groen en meer ruimte voor fietsers. Zo maken we onze stad mooier, leefbaarder en veiliger.”

Nieuw traject voor zuidoostelijke omleidingsweg
Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “We investeren de komende jaren verder in veilig verkeer door in te zetten in weginfrastructuur en capaciteit rondom Tongeren. De omleidingswegen zullen straks extra zuurstof geven aan de stadskern.” De verschillende dossiers kennen een historiek van decennia, maar er komt nu schot in de zaak. ”Voor het traject van de zuidoostelijke omleidingsweg lagen nog twee scenario’s op tafel. Het eerste tracé liep echter langsheen het waardevolle natuurgebied de Kevie. Om dat te sparen, werd voor de tweede optie langs de spoorweg gekozen. Voor dat tracé worden nu ook de effecten op het milieu en de omgeving onderzocht,” aldus Minister Peeters.

De nieuwe weg  loopt van de Jaminéstraat langs het spoor en via een nieuwe spoorwegonderdoorgang naar industriezone Overhaem, via het Gewestplantracé. De huidige tunnel onder het spoor, waar nu het verkeer het centrum binnenrijdt, wordt volgens de plannen enkel nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Ook de Maastrichtersteenweg (N79) zal vernieuwd worden met veilige fietspaden. 

Voorbereiding uitvoering noordoostelijke omleidingsweg
Het eerste deel van de noordoostelijke omleidingsweg tussen de Bilzersteenweg en de Baversstraat werd in april geopend. Aan de voorbereidingen van het tweede deel, tussen de Baversstraat en de Maastrichtersteenweg, wordt bij Wegen en Verkeer momenteel hard gewerkt. Een concrete uitvoeringsdatum is op dit moment nog niet bekend. Ter voorbereiding wordt begin 2020 ter hoogte van de toekomstige aantakking met de Maastrichtersteenweg wel al een leegstaand pand afgebroken. 

Infomoment voor alle Tongenaren op 5 december
Op donderdagavond 5 december nodigen de stad en AWV alle Tongenaren uit voor een infomoment tussen 17u00 en 20u00. Patrick Jans, schepen van Mobiliteit: “De Tongenaren hebben nu vooral nood aan een grondige stand van zaken over al deze projecten. Hoewel het nog niet mogelijk is om op alle projecten een datum te plakken, willen we toch iedereen al een goed beeld geven van wat er op stapel staat.” 

Het infomoment vindt plaats op donderdagavond 5 december van 17u00 tot 20u00, in het AC Praetorium. Alle Tongenaren kunnen er doorlopend terecht voor een bezoek aan een infotentoonstelling en vragen stellen aan de aanwezige experts. 

www.wegenenverkeer.be/tongeren