Tervurenlaan [N3]: Tijdens bouwverlof vanaf zaterdag 7 juli in beide richtingen opengesteld voor verkeer.

Op vrijdag 6 juli zal Wegen en Verkeer de aansluiting van de Tervurenlaan (N3) op het Vierarmenkruispunt afronden. Ook de fase 5 tussen de Albertlaan en het Vierarmenkruispunt richting Brussel wordt beëindigd. Tijdens het bouwverlof van 7 tem 30 juli wordt de Tervurenlaan dan in beide richtingen opengesteld voor verkeer.  Belangrijk: de aansluiting van de Albertlaan blijft t.e.m. 15 augustus 2018 afgesloten, omdat de aannemer ter hoogte van het tramperron verder werkt. Na het bouwverlof wordt er nog twee weken doorgewerkt aan de rotonde ‘Jazzfontein’. Volgens de huidige planning zullen de werken in hun geheel beëindigd worden in augustus.
 

Omleiding voor pendelaars van Brussel naar Leuven tijdens werken rotonde ‘Jazzfontein’, in de rijrichting van Leuven

Van 31 juli tem 17 augustus wordt er nog twee weken doorgewerkt aan de laatste fase van de werken aan de rotonde "Jazzfontein."

Een algemene omleiding werd besproken met gemeentebestuur Tervuren, politie en aannemer. Verkeer dat vanuit het Vierarmenkruispunt komt kan het centrum van Tervuren en de handelaars lokaal bereiken. De doorgang op de rotonde voor het verkeer in de rijrichting van Leuven is dan echter NIET mogelijk en wordt afgesloten.

Het verkeer van Brussel naar Leuven zal dan omgeleid worden via de Ring rond Brussel (R0) en de E40 via Bertem.
Bestuurders die vanuit Leuven naar Brussel willen geraken, ondervinden geen hinder en kunnen via de bestaande bypass rijden.  De werfinrichting zal gedurende de hele uitvoeringsperiode van fase 6 blijven staan en de omleiding voor het doorgaande verkeer richting Leuven zal ook 's avonds en in het weekend in voege blijven.
 

Najaar 2018: eerste aanplanting bomen

Na fase 6 worden de bermen nog afgewerkt en de bomen aangeplant in de midden- en zijbermen, maar deze werken zullen geen verkeershinder veroorzaken. Omwonenden krijgen hierover nog een informatieve bewonersbrief in de bus.
De middenberm (ongeveer 28 meter breed) wordt in het najaar 2018 als eerste aangevat. Tussen het vierarmenkruispunt en de rotonde ‘Rodondendron’ wordt ‘Noorse Esdoorn’ aangeplant.
Tussen de beide rotondes ‘Rodondendron’ en ‘Jazzfontein’ van de Tervurenlaan komt er ‘Zilveres’.

Aanvankelijk was er sprake om zowel in de middenberm als de zijberm een sterkere variant van de ‘rode paardekastanjelaars’ te planten. Nu blijkt echter dat hier niet alleen een probleem met de bevoorrading is, omdat ze delicater in kweek zijn. Ook deze variant blijkt niet resistent te zijntegen de mineermot en de typische paardenkastanjebloedingsziekte. Dat betekent dat men opnieuw het risico loopt om op termijn bomen te moeten rooien en dat wil het Agentschap Wegen en Verkeer absoluut vermijden. In samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos  en de cel ‘Erfgoed’ wordt er naar een waardig alternatief gezocht.

Voor meer informatie over het project, zie:
https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-tervurenlaan-n3-tervuren

Meer duiding over bomen en groenbeheer langs de Tervurenlaan vindt u op:
https://wegenenverkeer.be/werken/bomen-en-groenbeheer-langs-de-tervurenlaan