Tervuren: Wegen en Verkeer plant 500 Zilveresdoorns op de Tervurenlaan

Vanaf maandag 2 december start Wegen en Verkeer met het planten van 500 Zilveresdoorns in de middenberm van de Tervurenlaan (N3) in Tervuren. De bomen komen te staan tussen de rotonde ‘Rododendron’ en de Jazzfontein aan de Paleizenlaan, over een totale afstand van zo’n twee kilometer. De werken worden uitgevoerd in de middenberm. Tijdelijk kan er lichte verkeershinder zijn op de linkerrijstrook door het laden en lossen van materiaal. Volgens de huidige planning zullen de werken ongeveer 4 weken duren.

Tervurenlaan wordt opnieuw een echte dreef

In 2017 en 2018 werd de Tervurenlaan (N3) tussen het Vierarmenkruispunt en de rotonde ‘Jazzfontein’ heringericht, met vrijliggende fietspaden en veilige kruispunten. Tijdens deze werken werden ook de zieke kastanjelaars verwijderd die langs de rijweg en in de middenberm stonden. Veel kastanjelaars waren door jarenlange ziekte bijna verdwenen of gestorven. Daarom startte Wegen en Verkeer met het aanplanten van nieuwe bomen. In de winter van 2018/2019 werden in de middenberm tussen het Vierarmenkruispunt en de rotonde 'Rododendron' een honderdtal Noorse Esdoorns geplant. Deze winter komen er ongeveer 500 nieuwe bomen, Zilveresdoorns dit keer, tussen de rotonde ‘Rododendron’ en de rotonde ‘Jazzfontein’. Volgende winter worden nog eens 600 esdoorns geplant. Anton De Coster, woordvoerder van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, legt uit: “In totaal komen er meer dan duizend nieuwe bomen langs de Tervurenlaan te staan. Zo wordt de laan opnieuw een echte dreef, met bomenrijen in de middenberm en langs de zijkanten.”

Zilveresdoorns: een waardig alternatief

Eerst zouden de nieuwe esdoorns in de winter van 2018-2019 geplant worden, maar door de langdurige droogte van vorig jaar waren de bomen nog niet voldoende gegroeid. Momenteel zijn de bomen wel volgroeid en kunnen ze geplant worden. In overleg met Natuur en Bos werd gekozen voor de Zilveresdoorn (Acer saccharinum). Deze hoge bomen met grote, vijflobbige bladeren, zijn een waardig alternatief voor de vroegere kastanjelaars. Bovendien zijn ze resistent tegen de ziektes die de kastanjelaars teisterden in het verleden.