Structureel onderhoud op N36 tussen Ingooigem en Tiegem

Vanaf dinsdag 10 februari 2015 starten, in opdracht van de afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, structurele onderhoudswerken op de N36 tussen Ingooigem en Tiegem (Anzegem). De werken worden uitgevoerd in twee fases. Het einde is voorzien tegen uiterlijk 24 juni.

Het wegdek van de N36 tussen Ingooigem en Tiegem is in slechte staat en dringend aan herstelling toe. Momenteel is de tweede fase bezig voor de herinrichting van de doortocht in Ingooigem waarbij er momenteel ook op de N36 gewerkt wordt. Het einde van die werken is voorzien tegen midden juni (de werken moeten klaar zijn tegen 24 juni wanneer de wielerwedstrijd Halle-Ingooigem plaatsvindt). Op vraag van handelaars en met instemming van de gemeente Anzegem werd besloten om de structurele onderhoudswerken op de N36 gelijktijdig uit te voeren met de werken in de doortocht van Ingooigem. Op die manier kan de hinder in tijd beperkt blijven.

 

Fasering

Fase 1

  • Timing? 10 feb – vermoedelijk begin april 2015
  • Waar? Vanaf de Brouwerijdreef tot aan Balland
  • Wat? Asfalteringswerken op N36 en aanbrengen markeringen. De rijweg wordt versmald tot 6,1m zodat het voetpad ter hoogte van de school en het kruispunt met de Kapellestraat kan verbreed worden. Er komen fietsicoontjes op de rijweg om aan te geven dat er een fietssuggestiestrook is. Ter hoogte van de Brouwerijdreef en Balland worden middengeleiders geplaatst om zo een veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers te creëren. Vlak na het kruispunt met de Kapellestraat komt er een vernieuwde bushalte.

 

Fase 2

  • Timing? Begin april – midden juni 2015
  • Waar? Vanaf Balland tot aan de Otegemsesteenweg
  • Wat? Asfalteringswerken op N36 waarbij het bestaande betonnen wegdek wordt gebroken, er een net overheen wordt geplaatst om vervolgens een nieuwe toplaag in asfalt aan te leggen. Ook de greppels worden vernieuwd.

 

Tijdens de werken geldt dezelfde grote omleiding voor het doorgaande verkeer die nu van kracht is voor de werken in de doortocht van Ingooigem. Het verkeer vanuit Kluisbergen richting Deerlijk moet via de N382 Bevrijdingslaan over Anzegem en Vichte naar Deerlijk (en omgekeerd).

Het lokale verkeer wordt via plaatselijke zijstraten omgeleid.