Structureel onderhoud op E403 tussen Torhout en Brugge nadert eindfase

De structurele onderhoudswerken op de E403 tussen Torhout en Brugge naderen hun einde. Vanaf woensdagnamiddag 1 oktober kan het verkeer richting Brugge weer normaal verlopen, namelijk over de twee vernieuwde rijstroken. Ook de op- en afrit Ruddervoorde zal in de loop van de dag weer worden opengesteld. Diezelfde dag zal de aannemer de signalisatie, voorlopige markeringen en tijdelijke afschermende constructies verwijderen die geplaatst zijn in de rijrichting Kortrijk. Om die werken te kunnen uitvoeren, zal het verkeer richting Kortrijk tijdelijk over 1 versmalde rijstrook moeten rijden. Dit zal ernstige hinder met zich meebrengen voor het verkeer richting Kortrijk. Tegen vrijdagavond 3 oktober zal ook het verkeer richting Kortrijk weer twee rijstroken ter beschikking hebben en zijn de structurele onderhoudswerken volledig afgerond.