Start voorbereidende werken E34 in Turnhout enkele dagen uitgesteld

Aanvankelijk zou het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vanaf morgen, zaterdag 3 maart, starten met voorbereidende werken op de E34 ter hoogte van Turnhout in het kader van de vernieuwing van het wegdek. Op basis van de huidige weersvoorspellingen is dat niet langer mogelijk. De start van de voorbereidende werken wordt daarom uitgesteld naar dinsdagavond 6 maart.

Uitstel voorbereidende werken

De voorbereidende werken beginnen met het aanbrengen van de tijdelijke, gele wegmarkeringen. Deze markeringen moeten gedurende de hele periode van de werken (4 maanden) meegaan en daarom is het cruciaal dat ze op een kwalitatieve manier kunnen aangebracht worden. Dat kan enkel bij droog weer en een voldoende hoge temperatuur (+5° C is ideaal, vriestemperaturen zijn uit den boze). Daarnaast speelt ook de eventuele aanwezigheid van strooizout op het wegdek een rol. Restanten van strooizout zijn nefast voor de aanhechting van de markeringen op het wegdek.
 
Rekening houdend met deze factoren en de wisselende weersvoorspellingen voor de komende dagen is het momenteel moeilijk inschatten wanneer de aannemer precies kan starten met het aanbrengen van de markeringen. Momenteel is nu voorzien dat de voorbereidende werken zullen starten vanaf dinsdagavond 6 maart. 
 
Voor het verkeer op de E34 betekent dit dat de rijrichting naar Nederland vanaf dinsdagavond gedurende één nacht op 1 rijstrook (de pechstrook) wordt gezet. Tegen woensdagochtend zijn de markeringswerken afgerond en starten de andere voorbereidende werken (aanleggen tijdelijke pechhavens, realiseren van doorsteken in de middenberm, ...). Het verkeer richting Nederland rijdt vanaf dan over twee versmalde rijstroken. Richting Antwerpen is er tijdens de voorbereidende werken nog geen hinder.