Start vijfde en laatste fase herinrichting N357 Oostrozebekestraat in Ingelmunster

De vierde fase van de herinrichtingswerken op de N357 Oostrozebekestraat in Ingelmunster zal tegen 11 oktober afgerond zijn. Vanaf maandag 14 oktober 2019 start vervolgens de vijfde en laatste fase:  de heraanleg van de rotonde op het kruispunt met de N50.  Er werden 'minder hinder'-maatregelen genomen om de hinder te beperken. 

Wat?
De vijfde en laatste fase omvat rioleringswerken en de bovengrondse heraanleg van de rotonde op het kruispunt N50 Ringlaan-N357 Oostrozebekestraat. De rotonde krijgt een vrijliggend fietspad zodat fietsers veilig kunnen oversteken.
 
Hinder & 'minder hinder'-maatregelen?
Tijdens fase 5 zijn de rotonde en de Ringbrug volledig afgesloten voor auto’s en vrachtwagens. Om de hinder tijdens deze laatste fase zoveel mogelijk te beperken werden er nog voor het bouwverlof twee bypasses (tijdelijke wegen) aangelegd vlak naast de rotonde. Verkeer vanuit Brugge richting Kortrijk en omgekeerd kan via de grote bypass naar de (pas heraangelegde) N357 Oostrozebekestraat en de Gentstraat (waar opnieuw verkeer in beide richtingen is toegelaten) om vervolgens de N50 Ringlaan op te rijden. De lichtenregeling aan het kruispunt N50 x Gentstraat wordt tijdelijk aangepast zodat de doorstroming gegarandeerd blijft.
Wie vanuit de richting Brugge komt en naar het centrum van Ingelmunster wil, kan eveneens gebruik maken van een bypass. Omgekeerd kan het verkeer komende van het centrum vanuit de N357 Oostrozebekestraat niet de N50 Ringlaan oprijden aan de rotonde. Dit verkeer moet omrijden via de Bruggestraat en Meulebekestraat om zo de N50 te bereiken.
Voor fietsers blijft er tijdens de werken van fase 5 wel een doorgang behouden op de rotonde en op de Ringbrug. Met de fiets (inclusief bakfiets) en bromfiets kun je zowel richting Kortrijk als richting Brugge vlot naar het centrum en omgekeerd. Fietsverkeer is niet toegelaten langs de N50 richting Brugge, tussen de Kortrijkstraat en Gentstraat om zo onveilige situaties op het kruispunt met de Gentstraat te vermijden. Fietsers op de N50 Ringlaan kunnen in twee richtingen aan de kant van het sportcentrum fietsen tussen de Bollewerpstraat en de Oostrozebekestraat.
 
Timing?
De werken van de laatste fase zullen 90 werkdagen in beslag nemen. Dit komt overeen met ongeveer 4 maanden werk. Tegen het begin van het voorjaar 2020 zouden alle werken afgerond moeten zijn, tenzij slechte weersomstandigheden de timing doen opschuiven.
 
Gewijzigde planning
In de oorspronkelijke planning was voorzien dat de vierde fase pas tegen eind december afgerond ging zijn en dat de werken van de vijfde en laatste fase (werken aan rotonde) pas zouden starten nadat ook de werken aan de Dorpsbrug zouden afgerond zijn (werken van de Vlaamse Waterweg). Op dit moment is er echter nog geen einddatum bekend voor de werken aan de Dorpsbrug. De gemeente Ingelmunster wilde ook voorkomen dat de omleiding doorgaand verkeer door het centrum zou sturen waardoor er overlast zou zijn voor bewoners en fietsers. Daarom werd beslist om de werken aan de rotonde al op 14 oktober op te starten (aansluitend op fase 4), terwijl er 'minder hinder'-maatregelen werden genomen (aanleg van de bypasses en aanpassing lichtregeling aan kruispunt N50 x Gentstraat) zodat de hinder kan beperkt blijven.