Start tweede fase herinrichting doortocht Westende vanaf 23 januari

Sinds 1 februari 2016 wordt de N318 Westendelaan in Westende-Dorp volledig heringericht in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin, Farys en de gemeente Middelkerke. De eerste fase is nagenoeg afgerond. Vanaf 23 januari start fase 2. Deze fase loopt van de Essex Scottishlaan tot en met de Baronstraat. Voor de tweede fase zijn 270 werkdagen voorzien.
 
Op 23 januari start de aannemer met voorbereidende werken, om vervolgens een ondergrondse wand aan te leggen aan de zijde van de kustlijn. Deze wand, gemaakt met een ‘soilmix-machine’, is bedoeld om het grondwater tegen te houden. Vervolgens wordt de weg geleidelijk opgebroken en wordt een gescheiden riolering aangelegd, net als in de eerste fase van de werken.
 
Ook in de Hofstraat zal de aannemer nog werken uitvoeren. Hier wordt een overstort aangelegd, waardoor het overtollige regenwater eenvoudiger kan worden afgevoerd. Voor deze werken ligt nog geen exacte startdatum vast, maar dit zal bepaald worden in functie van een optimale bereikbaarheid.

Omleiding

Tijdens de werken is een omleiding van toepassing. Het doorgaand verkeer kan via de Jasparlaan, de Kustlaan en de Zeelaan richting Middelkerke of Nieuwpoort. Ook het lokaal verkeer kan via deze weg de Lombardsijdelaan bereiken. Het verkeer met bestemming Westende-Dorp vanuit Middelkerke rijdt via de Westendelaan.
 
Het vak Baronstraat-Essex Scottishlaan zal enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. Het kruispunt met de Essex Scottishlaan is volledig afgesloten.

Nutswerken

De nutswerken die momenteel in uitvoering zijn in fase 1 zullen afgerond zijn tegen eind januari. Aansluitend op deze werken starten de nutsmaatschappijen in de tweede fase tussen de Essex Scottishlaan en de Baronstraat aan de voorbereidende nutswerken. Deze werken zullen afgerond zijn tegen het begin van fase 2 van de hoofdwerken. De hinder voor het verkeer blijft minimaal.