Start milieueffectenonderzoek voor nieuwe vergunning R6

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen voor het nieuwe stuk van de R6 tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden. Dit stuk van de ring rond Mechelen is al enkele jaren in gebruik, maar de bouwvergunning werd in 2015 vernietigd. In het kader van de nieuwe vergunningsaanvraag zal er ook opnieuw een project-milieueffectenrapport (project-MER) worden opgesteld. AWV wil uiteindelijk het nieuwe stuk van de R6 vergund krijgen zoals het vandaag is uitgevoerd, eventueel aangevuld met milderende maatregelen die naar voor komen uit het project-MER.
 
Het nieuwe deel van de R6 tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden werd tussen 2012 en 2014 aangelegd door het Agentschap Wegen en Verkeer. De zogenaamde ‘doortrekking van de R6’ is het sluitstuk van een ringweg rond Mechelen tussen de E19 (knoop 9 Mechelen-Noord) en de N15 die Mechelen verbindt met Heist-op-den-Berg. AWV investeerde zo in een vlottere oost-westverbinding in de omgeving van Mechelen, een betere ontsluiting richting de E19, meer leefbaarheid en minder sluipverkeer in de plaatselijke gemeenten, en een veiligere fietsinfrastructuur.
 
In 2015 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning voor dit project naar aanleiding van verschillende bezwaarschriften. Daardoor is er vandaag geen geldige vergunning voor het nieuwe stuk R6 tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg. AWV zal daarom een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen.
 

Nieuw project-milieueffectenonderzoek

Naar aanleiding van deze vergunningsaanvraag moet er ook een nieuw project-milieueffectenrapport (project-MER) opgesteld worden. AWV stelde het studiebureau Antea aan om deze opdracht uit te voeren. De MER-deskundigen van dat studiebureau zullen in het project-MER de mogelijke effecten van de doortrekking van de R6 op mens en milieu onderzoeken.
De eerste stap, nog voor het effectieve onderzoek, is de aanmelding bij de dienst MER. De aanmelding is een dossier waarin de onderzoekers verduidelijken welke uitvoeringsvarianten ze zullen onderzoeken en welke milieueffecten ze op welke manier in kaart zullen brengen. In het dossier vragen de onderzoekers ook het advies – of scoping – van de dienst MER over de inhoud van de aanmelding en vooropgestelde onderzoeksmethodologie.
 

Publieke raadpleging en infomoment voor omwonenden

Op 4 juni is het aanmeldingsdossier bij de dienst MER ingediend. Vanaf midden juni zal het gedurende 30 dagen ter inzage liggen bij de betrokken lokale besturen. Het dossier wordt ook online gepubliceerd op de website van de dienst MER www.mervlaanderen.be, onder de rubriek ‘Lopende inspraakprocedures’.
AWV en de gemeente Sint-Katelijne-Waver organiseren op 13 juni 2019 een infomoment om het dossier aan omwonenden toe te lichten. De infomarkt vindt plaats in het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver en is vrij toegankelijk van 17 tot 21 uur. Iedereen is welkom om vragen te stellen en kan via een inspraakformulier bijkomende onderzoeksvragen suggereren.
 

Verder verloop van de procedure

Na de beoordeling van de inspraakformulieren en de adviezen van de dienst MER, kan het effectieve onderzoek starten. Het project-MER wordt uiteindelijk toegevoegd aan de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning. Het doel is om het project te vergunnen zoals het vandaag is uitgevoerd, eventueel aangevuld met milderende maatregelen die voortvloeien uit het project-MER.