Start herstelling Steenweg naar Halle (N231) in Beersel: gewestweg volledig afgesloten vanaf 9 februari in de namiddag

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 9 februari met de werken aan de Steenweg naar Halle (N231) in Beersel. Door de werken zal de Steenweg naar Halle in zijn geheel afgesloten worden. Dat zal gebeuren in de namiddag. Het verkeer zal dus al in de avondspits van 9 februari de omleiding moeten volgen. De werken moeten uitgevoerd worden omwille van een verzakking, die naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt is door een oude, bakstenen waterafvoerbuis die dwars onder de gewestweg loopt. In samenwerking met de aannemer van Wegen en Verkeer zal een onafhankelijke expert de schade opmeten en een oordeel vormen over welke ingrepen nodig zijn. De aannemer zal daarop zo spoedig mogelijk de eigenlijke herstelling uitvoeren.


Omleiding N231_Herstelling


Omleiding zwaar vrachtverkeer

Personenwagens en licht vrachtverkeer (minder dan 3,5 ton) worden tijdens de omleiding als volgt omgeleid:

  • verkeer van Halle naar Alsemberg: een omleiding via de J.B. Woutersstraat, de Grootbosstraat, Genstberg en de Brusselsesteenweg
  • verkeer van Alsemberg naar Halle: via de Brusselsesteenweg, Genstberg, de Sanatoriumstraat en de Lotsesteenweg

De omleiding van Alsemberg naar Halle is aanzienlijk langer, omdat de Grootbosstraat niet geschikt is voor tweerichtingsverkeer.

Het zware vrachtverkeer (van meer dan 3,5 ton) zal tijdens de werken omgeleid worden via de grote omleiding die geldt voor het personenverkeer dat van Alsemberg naar Halle rijdt, in de beide rijrichtingen (via de Lotsesteenweg, de Sanatoriumstraat, Genstberg, en de Brusselsesteenweg).


Einddatum werken: momenteel onduidelijk

Momenteel kan Wegen en Verkeer niet zeggen hoe lang de werken zullen duren, en hoe lang de omleiding in voege zal blijven. Eerst moet de expert de nodige vaststellingen doen en het expertiseverslag schrijven. Zodra dat gebeurd is, begint de aannemer aan de herstellingswerken en kan hopelijk de Steenweg naar Halle snel weer opengesteld worden voor het verkeer. Wegen en Verkeer zal een volgend persbericht sturen zodra er meer nieuws is over de uitvoeringstermijn.


Precedent in Sint-Genesius-Rode

Aangezien de Steenweg naar Halle een voormalige provincieweg is, is Wegen en Verkeer van oordeel dat de waterafvoerbuis onder de Steenweg naar Halle niet in haar beheer is. In de contracten die de overdracht van de provinciewegen naar het gewest (Wegen en Verkeer) formaliseerden, staat namelijk dat de riolering onder deze wegen niet mee overgenomen werden. Bij een precedent in Sint-Genesius-Rode waarbij zich een gelijkaardige verzakking voordeed, eveneens in de Steenweg naar Halle (en waarschijnlijk als gevolg van een gelijkaardige waterafvoerbuis), werd achteraf het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode aangeduid als beheerder van de buis.

 

Snelle aanpak Wegen en Verkeer

Op een vergadering van 24 november van Wegen en Verkeer, het gemeentebestuur van Beersel en enkele aangelanden bleek dat geen van de aanwezige partijen de verantwoordelijkheid over de waterafvoerbuis erkende. Om te vermijden dat de gewestweg onnodig lang afgesloten moet blijven, stelde Wegen en Verkeer onmiddellijk daarna een bestek op voor de herstelling. De opdracht werd aanbesteed binnen de minimumtermijnen die gelden voor dergelijke overheidsopdrachten. Het agentschap hield ondertussen het gemeentebestuur van Beersel op de hoogte over haar plannen voor de herstelling.


Rijweg voor de helft afgesloten

Om te voorkomen dat de schade erger werd, sloot Wegen en Verkeer in samenspraak met de gemeente Beersel de Steenweg naar Halle af in de rijrichting van Alsemberg Er geldt op de gewestweg momenteel ook nog altijd een verbod voor vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton..