Start archeologisch onderzoek aan N42 Sint-Lievens-Esse vanaf 13 januari

Op maandag 13 januari start een archeologisch vooronderzoek in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit onderzoek kadert in de werken voor de rechttrekking van de N42 in Sint-Lievens-Esse. Het archeologisch vooronderzoek duurt ongeveer een maand en zal geen hinder veroorzaken voor het verkeer. De startdatum van de effectieve werken voor de rechttrekking van de N42 is nog niet gekend.

 

Archeologische vooronderzoek
Het doel van het vooronderzoek is een archeologische evaluatie van het terrein. Op maandag 13 januari starten de archeologen met het graven van verschillende proefsleuven van 2m breed en 50m lang op ongeveer een halve meter diep. De sleuven worden gegraven van noord naar zuid en langs het traject waar de nieuwe N42 zal komen. Eenmaal het terreinwerk klaar is, worden de sleuven terug gedicht. Al naargelang de resultaten van het vooronderzoek, kunnen nog opgravingen volgen. 

Rechttrekking van N42 
Ter hoogte van Sint-Lievens-Esse is de weg smal met veel bochten en verschillende verkeersfuncties (doorgaand (vracht-)verkeer, lokaal verkeer naar woningen, tractoren, fietsers) worden op éénzelfde weg gebundeld. De N42 is met andere woorden niet geschikt als vlotte ontsluitingsweg. Bovendien zijn er op dit stuk van de N42 enkel smalle aanliggende fietspaden, die de veiligheid van de fietsers onvoldoende kunnen garanderen. Daarom worden delen van de N42 heraangelegd en wordt ook een deel nieuwe weg aangelegd. Met deze rechttrekking van de N42 wil het Agentschap Wegen en Verkeer de veiligheid verhogen voor alle weggebruikers.

De procedure voor de stedenbouwkundige vergunning loopt nog waardoor de startdatum van de voorbereidende nuts- en wegenwerken nog niet gekend is.

Alle informatie over dit project staat op www.wegenenverkeer.be/herzele