Start afgraving nieuw fietspad Lüdenscheidsingel vanaf maandag 13 mei

De voorbereidende werken in samenwerking met de nutsmaatschappijen lopen naar hun einde. Vanaf 13 mei wordt er effectief gestart met de afgraving van de keermuur (talud) vanaf de Lüdenscheidsingel aan de kant parallel met de Stadsvest tot helemaal boven aan de Oude Rondelaan. In de huidige planning start de aannemer aan de kant van de Albert Woutersstraat. Er zal hoofdzakelijk gewerkt worden vanop de buitenring rond Leuven. Hiervoor wordt de pechstrook en één rijstrook ingenomen en rijdt het doorgaand verkeer op één rijstrook op het viaduct Lüdenscheid. Om de veiligheid van iedereen te garanderen neemt Wegen en Verkeer ook een aantal verkeersmaatregelen tijdens de werken onder en op de parallelwegen langsheen het viaduct. Zo is doorsteken via de trappen langs de Keizersberg en onder het viaduct tot de Stadsvest niet mogelijk. Op 8 en 9 mei zijn de openbare verlichtingspalen onder het viaduct verwijderd en gebruiken voetgangers en fietsers vanaf dan de lokale omleidingen rond abdij Keizersberg of via de Vaart. Wegen en Verkeer verwacht de nodige verkeershinder voor het doorgaand verkeer bij het uitrijden van de Stad Leuven en bij de afrit op het viaduct richting Mechelen.

Weghalen openbare verlichtingspalen langsheen het fietspad onder het viaduct

Sinds gisteren zijn de openbare verlichtingspalen op het fietspad onder het viaduct verwijderd en is om veiligheidsredenen de omleidingslus voor fietsers en voetgangers ingesteld. Doorsteken via de trappen langs de Keizersberg en onder het viaduct tot de Stadsvest is dus niet meer mogelijk.

Verkeersmaatregelen tijdens de werken: enkel omleiding voor fietsers en voetgangers

Er zal hoofdzakelijk gewerkt worden vanop de buitenring rond Leuven. Hiervoor wordt de pechstrook en één rijstrook ingenomen en rijdt het doorgaand verkeer op één rijstrook op het viaduct Lüdenscheid. Wegen en Verkeer verwacht hier enige vertragingen en hinder bij aanvang van de werken, tot iedereen de nieuwe verkeerssituatie gewoon is.

Afgraven keermuur vanaf 13 mei  en ontwerpvisie groene berm Stad Leuven

De hellingsgraad van het fietspad moet laag genoeg zijn.  Wegen en Verkeer legt daarom het fietspad lager dan de rijweg aan. Om de hellingsgraad zo laag mogelijk te houden komt het fietspad ongeveer ter hoogte van de Pompstraat, zijstraat van de parallel lopende Albert Woutersstraat, pas weer naar boven. Daarom zijn er ook werken aan de keermuur langs de Lüdenscheidsingel nodig.

Wegen en Verkeer ontwortelde eerst de bestaande groenzones verder tijdens de voorbereidende werken langs de Oude Rondelaan, Albert Woutersstraat en Stadsvest. Zo is er langs de singel ruimte vrijgemaakt om het fietspad aan te leggen. Nu wordt het talud in niveaus afgegraven en verstevigd door de aanbreng van spuitbeton. De talud krijgt een snelgroeiende klimop om het aangenaam te maken voor de fietsers. De volgende stap is dan de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad zelf. Het fietspad wordt volledig afgescheiden van de rijweg aangelegd in asfalt.

De groendienst van de stad Leuven werkt in samenspraak met AWV het beplantingsplan uit. Bewoners die zicht hebben op de ring zullen op termijn opnieuw een volwaardige groenstrook voor hun deur krijgen. Met dank aan de Groendienst van de Stad Leuven informeerde Wegen en Verkeer omwonenden via een bewonersbrief waarin een aantal dwarsprofielen staan die een sfeerbeeld geven van de aanliggende straten na de werken langsheen het viaduct. De beelden tonen de ontwerpvisie van de Stad Leuven en zijn nog geen definitieve uitwerking van het beplantingsplan.

Project Lüdenscheidsingel: op de webpagina www.wegenenverkeer.be/Leuven vindt u een volledige omschrijving van de werken, omleidingsplan voor fietsers- en voetgangers en de grafische sfeerbeelden van Stad Leuven over de aanliggende straten met het nieuwe fietspad en hun groene bermen na de werken.

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'