Stand van zaken onderhoudswerken viaduct op E314 in Wilsele met fotoreportage van de werken van april tot begin juli.

Het grote onderhoud van het viaduct van Wilsele zit nog steeds goed op schema. De eerste fase van de werken, waarbij de weghelft van het viaduct in de rijrichting van Brussel aangepakt wordt, duurt nog tot september 2018. Nu we halverwege fase 1 zijn brengen we dit voor u graag eens in beeld via een kleine fotoreportage. 

Vorderingen onderhoud

De frees- en opbraakwerken (reinigen d.m.v. kogel- en zandstraaltechnieken) van het brugdek en de 'uitkragingen' (dienstgangen en middenberm van de brug) zijn sinds half juni afgerond en de zwaarste geluidshinder voor omwonenden is daardoor grotendeels achter de rug. Dit gebeurde van april tem half juni waarbij de aannemer ook ‘s avonds en ‘s nachts heeft gewerkt. Ook de uitgebroken dwarsvoegen van het viaduct zijn vervangen door nieuwe ‘brugdekvoegen’ met wapening (stalen frame). De herstellingen van het betonnen wegbrugdek zijn daarmee afgerond.

De aannemer is aansluitend gestart met het egaliseren van het brugdek en het vernieuwen van de waterdichtende laag van het viaduct.  In juli zal de aannemer hiermee nog druk bezig zijn, gezien dat in verschillende lagen gebeurt. Verder worden er nog ankers en stijlen voor de toekomstige geluidspanelen geplaatst en wordt daarvoor ook de dienstgang (‘zijuitkraging’) aan beide zijden van de brug verstevigd.

In augustus staan nieuwe veiligheidsvoorzieningen zoals nieuwe vangrails, veiligheidsstootbanden, openbare verlichtingspalen en afwerkende asfaltlagen op de planning. Voor de veiligheid van de arbeiders blijven er tijdelijke leuningen langs de werfzone geplaatst. De werf blijft door zichtschermen voor nieuwsgierige weggebruikers afgeschermd om kijkfiles te voorkomen.

 
Er komt heel wat kijken bij de volledige vernieuwing van het viaduct van Wilsele. AWV bezorgt de omwonenden, handelaars en weggebruikers die zich voor de nieuwsbrief via de website ingeschreven hebben regelmatig informatie met vorderingen van de werken. Nu we halverwege fase 1 zijn brengen we graag een stand van zaken gebundeld in 36 foto's.
 

Opvolging verkeershinder: minder file op E314 door start zomer

De eerste dagen van de werken stelde het Vlaamse Verkeerscentrum bijkomende wachtrijen vast, vooral in de ochtendspits (richting Brussel). Na enige dagen verminderde dat, maar we zagen ook dat de hinder op de gewestwegen in de buurt van de E314 aanzienlijk toegenomen was sinds de start van de werken. Waarschijnlijk gebruikten veel weggebruikers de gewestwegen als een alternatieve route.
Momenteel is er minder verkeershinder sinds een week door de start van de zomer en kan men vrij vlot doorrijden op de E314. AWV volgt samen met de politie de evolutie van de verkeershinder op en past de verkeerslichten en de signalisatie op waar mogelijk. Echter, we willen de weggebruikers ook geen blaasjes wijsmaken: er zal hinder zijn tot het einde van de werken (september 2018).

Wijzigingen zullen op de webpagina voor omwonenden vermeld worden onder info Verkeershinder Bereikbaarheid handelaars

Meer informatie over de voorbereidende werken E314/aanleg spitsstrook, bereikbaarheid en slimme verkeerslichten vindt u via wegenenverkeer/Leuven.