Spitsstrook E17 verlicht Gentse ochtendspits

Sinds het Agentschap Wegen en Verkeer de spitsstrook tussen De Pinte en Zwijnaarde in gebruik heeft genomen, verloopt de ochtendspits op de E17 in de regio Gent een pak vlotter. Dat concludeert het Vlaams Verkeerscentrum op basis van een evaluatie van Vlaanderens vierde spitsstrook. De spitsstrook en de bijhorende herinrichting van de uitvoegzone van de E17 naar het knooppunt Zwijnaarde deden de filezwaarte in de zone dalen met 79%. Staan daar nu toch nog files, dan zijn ze vooral het gevolg van incidenten, want de structurele congestie die zich er vroeger regelmatig liet voelen is opgelost.

Een spitsstrook is een pechstrook die op drukke momenten opengesteld wordt als een volwaardige rijstrook om zo extra wegcapaciteit aan de weggebruikers aan te bieden. Ze worden aangestuurd door de verkeersleiders in de controlezaal van het Vlaams Verkeerscentrum aan de hand van dynamische wegsignalisatie.

Fikse daling filezwaarte
De spitsstrook op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen tussen De Pinte en Zwijnaarde werd in gebruik genomen op 3 mei 2018. Het is de vierde spitsstrook in Vlaanderen, maar de eerste “ochtendspitsstrook”. Ze wordt op werkdagen standaard opengesteld tussen 6u30 en 10u. Vroeger stonden er tijdens die ochtendpiek geregeld files omdat de 3 rijstroken op het wegvak tussen De Pinte en Zwijnaarde de verkeersdruk niet aan konden.

Sinds de ingebruikname van de spitsstrook, een vierde rijstrook, is de verkeerssituatie voor de pendelaars daar aanzienlijk veranderd: de filezwaarte is stevig gedaald met maar liefst 79% en het aantal voertuigverliesuren nam af met 73%.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts is tevreden: “De vlottere ochtendspits rond Gent bevestigt wat we ook al hebben gezien op andere plaatsen: waar gewerkt werd aan de weg, nemen de files dikwijls aantoonbaar af. Met andere woorden: schuppen werkt. Waar nodig investeren in extra capaciteit mag ook in de komende jaren geen taboe zijn.”

Ook vlotter ’s avonds
Tegelijk met de aanleg van de spitsstrook kreeg de uitvoegzone van de E17 naar de E40 op het knooppunt van Zwijnaarde extra permanente wegcapaciteit. Daardoor rijden pendelaars er niet alleen ’s ochtends vlotter voorbij (gemiddelde tijdswinst van ruim 3 minuten op de piek), maar ook tijdens de avondspits (zie de grafiek onderaan).

Ondanks de infrastructuuringrepen is de E17 voor Zwijnaarde nog niet altijd volledig filevrij, maar als daar op sommige momenten toch nog file voorkomt, is die duidelijk het gevolg van incidenten, meestal ongevallen, of wordt ze veroorzaakt door een terugslaande file van verderop op de E17 of de E40.

Vooral vrachtwagens
Tot slot stelt het Verkeerscentrum vast dat vooral vrachtverkeer gebruikmaakt van de spitsstrook. Wellicht maakt het snelheidsverschil met die vrachtwagens dat nogal wat automobilisten ervoor kiezen om te blijven rijden op een rijstrook aan de linkerzijde van de spitsstrook. Dat fenomeen doet zich trouwens op alle spitsstroken voor. Mogelijks is het op de E17 ook een gevolg van de nabijheid van de voorsorteerzone naar het knooppunt van Zwijnaarde.


(Camerabeeld @Verkeerscentrum: spitsstrook open)

Het volledige evaluatierapport is te raadplegen op de website van het Verkeerscentrum: www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/studies/overzicht