Slimme verkeerslichten op 5 kruispunten N80 Sint-Truiden

Het Agentschap Wegen en Verkeer start vanaf donderdag 13 september met de voorbereidende werken voor de installatie van slimme verkeerslichten op de Noord Oostelijke Omleiding (N80) in Sint-Truiden. Vijf kruispunten worden tot het einde van het jaar klaargestoomd, verspreid over verschillende tussenstappen. Dit zal dan tijdelijk plaatselijke verkeershinder met zich meebrengen, voornamelijk buiten de spitsuren. In de loop van augustus werden aan 4 kruispunten op de gewestweg de afslagstroken al verlengd, om zo de doorstroming te verbeteren. 

Slimme verkeerslichten detecteren de hoeveelheid verkeer en stemmen daarop de groentijden optimaal af op elk moment van de dag. Zij zorgen ook voor conflictvrije bewegingen voor het gemotoriseerd verkeer. Daarvoor wordt het aantal detectielussen in het wegdek nu sterk uitgebreid. 
Ook het wegdek van de N80 zal meteen vernieuwd worden tussen de kruispunten.

De vernieuwde verkeerslichten zullen dan ook mee zorgen voor een conflictvrije fietsoversteek op het kruispunt van de Hasseltsesteenweg (N722) met de N80. Daarbij wordt het huidige fietspad ook gedeeltelijk aangepast.

Er komen slimme verkeerslichten op de volgende kruispunten:

  • N80 met de Luikersteenweg (N3e) 
  • N80 met de Tongersesteenweg (N79)
  • N80 met de Hasseltsesteenweg (N722) 
    • Hasseltsesteenweg (N722) met de Zepperenweg
  • N80 met de Rellestraat (Schurhovenveld). 

Deze kruispunten zullen ook met elkaar communiceren via een glasvezelverbinding. 
Zo komt de doorstroming over het traject van de N80 zo optimaal mogelijk tot stand. 

 

Minderhinder-maatregelen: buiten de spitsuren

Vanaf donderdag 13 september vinden er enkele dagen voorbereidende werken plaats. Dan wordt de huidige bekabeling van de lichten nagekeken en uitgemeten, en ondergrondse buizen in de berm vrijgemaakt. Om de hinder te beperken, worden enkel buiten de spitsuren gewerkt (tussen 9 uur en 15 uur). Volgens planning is deze fase afgerond op dinsdag 18 september. 

Tijdens deze werkuren worden de verkeerslichten uitgeschakeld. Dit gebeurt kruispunt per kruispunt.Voor de veiligheid wordt dan op de N80 de middenberm van het kruispunt afgesloten, waardoor links afslaan op dat punt niet mogelijk is. Rechts afslaan vanop de N80 blijft wel mogelijk. Het verkeer dient dus tijdelijk aan het volgende kruispunt te keren om de andere zijde van de N80 te bereiken. 
 

Verschillende fases tot het jaareinde

De volgende stappen voor het installeren van de slimme lichten volgen gefaseerd tot het jaareinde. Zo moeten er overal nieuwe kabels gelegd en ook lussen in het wegdek worden voorzien. Daarnaast worden de verkeersregelaars vernieuwd. Naast de werken aan de verkeerslichten krijgt ook het wegdek een nieuwe asfaltlaag en aangepaste markeringen. Op enkele plaatsen worden ook de fiets- en voetgangersoversteken aangepast. 
Meer info over de timing en minderhinder-maatregelen volgt later. 

Vind alle info over dit project op www.wegenenverkeer.be/sinttruiden.