Schop in de grond op Plantin en Moretuslei, hou rekening met hinder

Vanaf maandag 28 januari één rijstrook stadinwaarts op de Plantin en Moretuslei

Vanaf maandag 28 januari starten de nutswerken op de Plantin en Moretuslei (N184) ter voorbereiding van de geplande heraanleg komende zomer. Van eind januari tot eind mei wordt er in de eerste fase van de nutswerken langs de noordzijde van de Plantin en Moretuslei gewerkt (stadinwaarts). Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer dat de stad in wil over één rijstrook en rijden fietsers via een parallelle straat. Aangezien de Plantin en Moretuslei een belangrijke invalsweg is naar de stad zal dat voelbare verkeershinder veroorzaken in de ruime omgeving. Informeer u voor uw vertrek over de mogelijke hinder of bekijk alternatieve vervoersmiddelen om slim naar Antwerpen te komen.
 

Nutswerken vanaf 28 januari

Volgende week maandag beginnen de nutswerken voor de heraanleg van de Plantin en Moretuslei. In de eerste fase (tot de zomer) werken de verschillende nutsmaatschappijen aan de noordzijde van de Plantin en Moretuslei. Er worden dan kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, water en telecom verplaatst en vernieuwd. De nutswerken in fase 1 zijn opgedeeld in vier zones. De werken beginnen op het stuk tussen de Provinciestraat en de Montensstraat (1A) en schuiven geleidelijk verder op richting de Singel.


 

Verkeer over één rijstrook richting stadscentrum

De nutswerken vinden voornamelijk plaats in het voetpad, maar er zal ook hinder zijn op het fietspad en op de rechterrijstrook aan deze kant van de weg. Tijdens de volledige duur van de nutswerken is een omleiding voorzien voor fietsers stadinwaarts via een parallelle as langs de achterliggende straten. Voetgangers kunnen steeds de werf passeren. Ook alle huizen en handelszaken blijven bereikbaar voor voetgangers.
 
Op de Plantin en Moretuslei zelf wordt ter hoogte van de werfzone de rechterrijstrook ingenomen. Het verkeer richting het centrum moet plaatselijk dus over één rijstrook. De zijstraten van de Plantin en Moretuslei langs de noordzijde zijn soms afgesloten in functie van de werken. Voor het verkeer staduitwaarts is er tijdens deze nutswerken geen hinder.


 

Kom slim naar Antwerpen

De Plantin en Moretuslei is een belangrijke invalsweg naar de stad, de werken zullen dan ook voelbare verkeershinder veroorzaken in de ruime omgeving. Automobilisten houden best rekening met ernstige vertragingen en mogelijk filevorming tot op de Antwerpse ring (R1) en de Noordersingel/Binnensingel (R10). Informeer u voor u vertrekt en kijk op www.slimnaarantwerpen.be om op uw bestemming te geraken. Zet uw auto bijvoorbeeld op één van de gratis Park+Rides en zet uw reis verder met bus of tram. Zo komt u steeds slim naar Antwerpen.
 

Meer info

Alle informatie over de werken op de Plantin en Moretuslei is steeds terug te vinden via www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus. Via de website kunnen geïnteresseerden zich inschrijven op een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de werken.

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'