R70 Hasselt - aanpassingen ventweg kleine ring

Vanaf dinsdag 6 augustus voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkzaamheden uit in de Guffenslaan (ventweg) ter hoogte van het stadhuis ‘t Scheep. De toerit komende van de kleine ring en de rijbaan worden er plaatselijk aangepast zodat de bussen van De Lijn er vlotter kunnen rijden. Door deze werkzaamheden is er tot 23 augustus geen gemotoriseerd verkeer mogelijk op de ventweg tussen de Sint-Jozefsstraat en het Leopoldplein. 

Kleine aanpassingen op basis van evaluatie

De aanpassingswerken zijn onderdeel van de aanleg van de doorlopende fietslus rond de Groene Boulevard. Dit voorjaar werden in de Guffenslaan langs de kleine ring de rijweg en het fiets- en voetpad vernieuwd. Na de ingebruikname van de rijweg, volgde een evaluatie in samenspraak met De Lijn. 

Hieruit bleek dat de helling van de toerit komende van de kleine ring ietwat te steil is, waardoor de bussen van De Lijn enigszins moeizaam de ventweg kunnen oprijden. Om een betere doorstroming mogelijk te maken, zal de aannemer de hellingsgraad van de toerit aanpassen door deze opnieuw aan te leggen. Naast deze ingreep zal hij nog een paar kleine aanpassingen en herstellingen aan de kasseien op de ventweg uitvoeren. 

Uithardingsperiode: ventweg 2 weken afgesloten 

De werken starten op dinsdag 6 augustus en zullen enkele dagen in beslag nemen. Omdat de kasseien voldoende moeten uitharden, blijft de Guffenslaan (ventweg) daarna echter nog ongeveer 2 weken afgesloten ter hoogte tussen de Sint-Jozefsstraat en het Leopoldplein. Tegen 23 augustus zal de ventweg opnieuw worden opengesteld. 

Fietsers en voetgangers kunnen steeds langs de werfzone passeren.  

Verkeer komende van de Sint-Jozefsstraat moet zo lang verplicht links afdraaien richting de kleine ring. Het busverkeer van De Lijn komende uit de Toekomststraat moet verplicht rechts afslaan. 

Tijdens de heraanleg van de toerit kan de aannemer, omwille van veiligheidsredenen, ook de linkerrijstrook van de kleine ring tijdelijk innemen buiten de spitsuren.