Proefproject met slimme lichtenregeling op de Diestsesteenweg (N2) in Kessel-Lo voor vlotter busverkeer

Van 24 april t.e.m. 7 mei test het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid) op de Diestsesteenweg (N2) in Kessel-Lo (Leuven) een aanpassing van de verkeerslichtenregeling die ervoor moet zorgen dat de bussen van De Lijn vlotter rijden tijdens de spitsuren. Wegen en Verkeer voert tijdens de proefperiode tellingen uit op de Diestsesteenweg en de aanpalende straten. Op basis van de resultaten zal het agentschap in samenspraak met de stad Leuven en De Lijn beslissen of de nieuwe regeling permanent ingevoerd wordt.

Zie hieronder twee figuren die de verwachte evolutie van de wachtrijen voorstellen. De eerste figuur stelt de huidige situatie voor, de figuur eronder stelt de situatie na de wijziging van de verkeerslichten voor.

Slimme regeling verkeerslichten moet bus aantrekkelijker maken

De bussen van De Lijn op de as Diest-Leuven die via de Diestsesteenweg (N2) Leuven binnenrijden, staan op de drukke momenten in de file voor ze de stad kunnen inrijden. Wegen en Verkeer en De Lijn voeren een proefproject uit, waarbij door een slimme regeling van de verkeerslichten de file meer naar de buitenkant van de stad verschuift. Op die manier komt de file daar te staan waar er een busbaan ligt (vanaf de grens tussen  Kessel-Lo en Linden tot aan kruispunt van de N2 met de Borstelstraat) .  Zo zal het busverkeer minder hinder ondervinden van de verkeersdrukte en wordt de bus een aantrekkelijker alternatief voor verplaatsingen op de as Diest-Leuven.

Ook goed voor combinatie bus-trein

De Vlaamse overheid moedigt met de aanpassing van de verkeerslichten ook de mensen aan die vandaag met de auto naar het station van Leuven komen, om de bus te nemen. Aangezien de Diestsesteenweg een belangrijke toegang naar het station is, kan dat een belangrijke stap zijn naar meer combimobiliteit in Leuven en omstreken.