Proefopstelling op Antwerpsesteenweg (N10) in Lier voor meer verkeersveiligheid

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) installeert vanaf 18 november een proefopstelling op de drukke Antwerpsesteenweg (N10) tussen de ring van Lier en het kruispunt met de Duwijckstraat. Langs dit traject van 1,3 km liggen tal van winkels en bedrijven (Duwijckpark) en sluit de woonwijk Zevenbergen aan. Om de verkeersveiligheid te verbeteren zal het agentschap in overleg met de stad Lier enkele ingrepen uitvoeren ter hoogte van de doorsteken aan Plaslaar, Guido Gezellelaan (wijk Zevenbergen) en Duwijckstraat. De centrale doorsteek wordt afgesloten en er worden keerpunten ingericht. Het betreft een testopstelling met betonnen rijbaanafscheidingen (New Jerseys) en rijwegbelijning voor minstens een half jaar.

 

Doorsteek Guido Gezellelaan gaat dicht en krijgt nieuwe fiets- en voetgangersoversteek
De middelste en meest gevaarlijke doorsteek aan de Guido Gezellelaan wordt met betonnen rijbaanafscheidingen helemaal dichtgezet. Met de in- en uitrit van de winkels (Colruyt/Hubo) en de drukke straat van Wijk Zevenbergen gebeuren op dit knooppunt te veel ongevallen. De nieuwe inrichting beperkt het aantal conflicten en maakt dat verkeer enkel rechts-in en rechts-uit kan rijden op één rijstrook. Dat is ook een behoorlijke verbetering voor de stapper en trapper die de steenweg over wil, want zij moeten maar één rijstrook per weghelft meer oversteken en lopen niet langer het risico verrast te worden door links kruisend of omkerend verkeer. Maar er is meer: voetganger en fietser krijgen elk hun plaats op een nieuwe oversteekplaats. Deze schuift trouwens op naar de kant van de Ring en ligt daardoor niet langer vlak achter halterende bussen.
 
Slechts één keerbeweging mogelijk aan zowel Plaslaar als Duwijck
Verkeer dat vroeger de doorsteek aan de Guido Gezellelaan gebruikte om linksaf te slaan zal nu moeten keren aan de volgende doorsteek, namelijk aan Plaslaar of Duwijck. Deze doorsteken worden omgevormd tot keerpunten waar verkeer maar vanuit één richting linksom kan draaien. Verkeer dat rechtdoor wil, blijft rechts rijden en passeert langs het keerpunt. 
Beide bushaltes langs de N10 die nu aan de westzijde van het kruispunt met Plaslaar liggen (kant Boechout) krijgen een nieuwe plaats aan de oostzijde, iets dichter bij de R16. De bushaltes zouden anders in het keerpunt vallen.  
 
Extra aandacht voor actieve weggebruiker
Naast de oversteekplaats aan de Guido Gezellelaan, voorziet het agentschap eveneens aan Plaslaar een nieuwe oversteek. Ook hier verdwijnt het zebrapad aan de kant van Boechout en komt er zowel een fietsoversteek als zebrapad aan de andere zijde van de voormalige doorsteek (kant Lier).
Verder wordt de chicane van het fietspad aan Plaslaar recht getrokken. Dit is niet alleen comfortabeler voor de fietser maar draagt tegelijk bij aan de zichtbaarheid voor de automobilist die vanaf Plaslaar de N10 wil oprijden.
Aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Duwijckstraat tenslotte, krijgt het fietspad nog een rode accentkleur.


 
Werken starten op 18 november
De werken starten op maandag 18 november. Begin december wil Wegen en Verkeer de proefopstelling klaar hebben. Tijdens de werken, die afhankelijk van het weer 2 tot 3 weken duren, kan verkeer steeds passeren op één rijstrook in elke richting. De drie doorsteken zijn tijdens de werken niet beschikbaar. Om te keren gebruikt men zolang het kruispunt met de Ring en de eerstvolgende doorsteek richting Boechout (garage Nova). Voor fietsers en voetgangers blijft doorgang steeds mogelijk en zijn tijdelijke oversteekplaatsen voorzien.
 
Ingrepen blijven behouden na positieve evaluatie
Na een half jaar evalueren Wegen en Verkeer, de stad Lier en de lokale politie Lier het project. Als dit gunstig is blijft de opstelling staan in afwachting van een integrale aanpak voor de N10 waarvan het dossier dan kan opstarten.

 

Info Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.