Periodieke onderhoudswerken in tunnels: augustus 2019

Meerdere keren per jaar voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) periodieke onderhoudswerken uit aan de tunnels in haar beheer. Het gaat om kleinere onderhoudswerken zoals het reinigen van tunnelwanden, het ruimen van kolken en het controleren van verlichting. Om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden, vinden de werken ’s nachts plaats. Overdag zijn de tunnels altijd open. Hieronder vindt u een overzicht voor de maand augustus.

 

Kennedytunnel: 5 en 6 augustus

In de nacht van maandag  op dinsdag 6 augustus wordt er in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen gewerkt in de tunnelkoker richting Gent. De daaropvolgende nacht, van dinsdag 6 op woensdag 7 augustus, is de koker richting Antwerpen aan de beurt. Tussen 21u en 05u is de betrokken tunnelkoker afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de andere koker. Beide nachten wordt de oprit Linkeroever om 20.30u afgesloten.
 
Craeybeckxtunnel: 7 en 8 augustus
In de nacht van woensdag 7 op donderdag 8 augustus wordt er in de Craeybeckxtunnel (E19) in Antwerpen gewerkt in de koker richting Antwerpen. De daaropvolgende nacht, van donderdag 8 op vrijdag 9 augustus, wordt er in de koker richting Brussel gewerkt. Tijdens de werken (tussen 21u en 06u) wordt de betrokken tunnelkoker afgesloten. Het verkeer wordt bovengronds omgeleid. De oprit van de Singel naar de Craeybeckxtunnel wordt vanaf 20.30u afgesloten.
 
Frans Tijsmanstunnel: 13 augustus
Tijdens de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 augustus wordt er gewerkt in de tunnelkoker richting Nederland. Het verkeer wordt omgeleid via de Scheldelaan.

Bolivartunnel: 19 augustus
In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 augustus (21u-6u) wordt er gewerkt in de Bolivartunnel (A112) ter hoogte van Antwerpen-Zuid. De tunnel is dan volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid.
 
Leientunnels: 20 augustus
In de Leientunnels in Antwerpen (Blauwtorentunnel, Van Eycktunnel, Gasthuistunnel) vinden er onderhoudswerken plaats tijdens de nacht van 20 augustus. De tunnels zijn tussen 20u en 6u afgesloten en het verkeer wordt omgeleid langs de binnenstad.
 
Blauwtorentunnel: 21 augustus
Tijdens de nacht van woensdag 21 augustus wordt er gewerkt in de Blauwtorentunnel (Leien) in Antwerpen. De tunnel is tussen 20u en 06u afgesloten en het verkeer wordt omgeleid langs de binnenstad.
 
Waaslandtunnel: 21 augustus
Tijdens de nacht van woensdag 21 augustus wordt er gewerkt in de Waaslandtunnel (N49a) in Antwerpen. De tunnel is tussen 20.00u en 04.00u volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid langs de Kennedytunnel.

Info Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.